Hlavní navigace

ČSSZ oslavila 20 let. Namísto oficialit hledáním zlepšení

[Tisková zpráva] Letošní výročí dvaceti let své existence si v úterý a dnes připomněla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celostátní poradou v Seči na Chrudimsku. „Kromě krátkého ocenění 35 pracovníků z celé republiky za příkladnou práci a činnost nad rámec běžné agendy jsme se vyhnuli oficialitám a celou většinu setkání zaměřili na práci.

Sdílet

 „V této době není čas na poklepávání po ramenou, ale pouze na hledání cest, jak zlepšit práci ČSSZ a tak obnovit důvěru občanů v naši instituci,“ shrnul dvoudenní akci ústřední ředitel ČSSZ doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

Pracovní workshopy byly zaměřeny jak na úspory v provozu instituce, tak na hlavní úkoly, které  1. listopadu nově jmenované vedení ČSSZ dostalo od ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka – dodržování správních lhůt ve všech agendách, zejména námitkové řízení dát do pořádku do konce roku, zvýšit počet sdružených kontrol, posílit věcnou stránku jejich provádění, klientský přístup a stabilizaci činnosti celé instituce.

Na pracovní poradě se rozebírala přijatá nápravná opatření jako například monitorování agendy námitkového řízení, doplnění softwarového vybavení, posílení prostorových a personálních kapacit pro zpracování námitek z vlastních řad, přesun části rozhodovacích pravomocí z ústředí na krajská pracoviště, zintenzivnění práce lékařské posudkové služby a případné urychlení tvorby elektronického spi­su.

V případě velkých prodlev exekučních srážek z  důchodů, klientsky zcela právem negativně hodnoceným, byla výchozím bodem inventarizace problémových případů a zavedení jejich kontinuálního sledování. Nově ustavený projektový tým dostal za úkol decentralizaci agendy – aktivaci stávajících kapacit i zapojení krajských a okresních pracovišť.

ČSSZ také vydatně připravuje svůj systém na tzv. malou důchodovou reformu, odstartovanou nálezem Ústavního soudu, a to jak přednastavením svého systému, tak informační kampaní pro občany, v rámci svých omezených finančních možností. ČSSZ se také již nyní prostřednictvím ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna podílí na přípravě plánovaného zavedení jednotného inkasního místa a aktualizaci parametrů zákona o úrazovém pojištění od roku 2013. Již v dřívějším časovém horizontu pak na zjednodušení zpracování platebních výměrů osob samostatně výdělečně činných, zjednodušení obsluhy datových schránek přímo oprávněnými úředními osobami či zvyšování komfortu elektronické komunikace mezi klientem a ČSSZ.

„Témat pro zlepšení naší práce jsme na ´jubilantské´ poradě otevřeli opravdu hodně. Pevně doufám, že jejich úspěšné završení přispěje k tomu, že při dalším, pětadvacátém výročí, budeme rekapitulovat roky, které výrazně zvýšily spokojenost občanů s naší prací,“ uzavřel Kahoun.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).