Hlavní navigace

ČSSZ odebrala či snížila nemocenské celkem 2 549 lidem - porušili režim dočasně práceneschopného pojištěnce

[Tisková zpráva] Celkem 141 169 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních správ, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v období od ledna do září 2010.

Sdílet

To je o 37 324 (tj. 36 %) kontrol více než ve stejném období roku 2009 – tehdy jich bylo celkem 103 845. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 17 809 a také ve Středočeském kraji – 15 112.

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 2 549 pojištěncům.

Osoby, které čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinny dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinny sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Pokud kontrolor zjistí podezření z porušení režimu, zašle OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit sankce. Pokud například práceneschopný neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti při kontrole, může následovat uložení pokuty až do výše 10 000 Kč.

V období prvních 14 kalendářních dnů DPN, ve kterých vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy, mají zaměstnavatelé oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Pokud práceneschopný poruší stanovený režim, může zaměstnavatel, v souladu se zákoníkem práce, též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce

(období leden – září 2010)

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet postihů*)

Jihočeský

8 927

92

Jihomoravský

11 177

170

Karlovarský

7 535

194

Královéhradecký

7 761

168

Liberecký

5 093

81

Moravskoslezský

17 809

310

Brno/MSSZ

6 856

104

Olomoucký

11 552

228

Pardubický

7 999

192

Plzeňský

11 897

185

Praha/PSSZ

8 259

188

Středočeský

15 112

209

Ústecký

11 534

194

Vysočina

5 310

83

Zlínský

4 348

151

Celkem ČR

141 169

2 549

Pozn.: *) Počet postihů = počet osob, kterým bylo v důsledku porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).