Hlavní navigace

ČSSZ informuje: předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění od 1. 1. 2011

[Tisková zpráva] Pro účely důchodového pojištění od 1. ledna 2011 OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, vykonává vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Sdílet

Tato změna vyplývá z nově nastavené podmínky zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví, že vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonává OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění a u které zároveň trvá některý z důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

V praxi to znamená, že OSVČ, která doposud vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu pobírání předčasného starobního důchodu a současně je účastna nemocenského pojištění OSVČ, si od 1. 1. 2011 musí zvolit jen jednu z těchto možností. Musí sama zvážit, zda preferuje výplatu předčasného starobního důchodu nebo účast na nemocenském pojištění pro případ vzniku sociální události.

OSVČ pobírající předčasný starobní důchod má nárok na výplatu této dávky důchodového pojištění jen za splnění podmínky, že nevykonává výdělečnou činnost. Pro účely zákona o důchodovém pojištění se za výdělečnou činnost považuje činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Při výkonu vedlejší činnosti nesmí OSVČ pobírající předčasný starobní důchod v kalendářním roce dosáhnout rozhodné částky – tj. v roce 2010 částky 56 901 Kč. Tzn., že její daňový základ nesmí dosáhnout limit stanovený pro kalendářní rok, aby měla nárok na výplatu předčasného starobního důchodu.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je povinně účastna důchodového pojištění vždy. Výše příjmů není pro povinnou účast na důchodovém pojištění u hlavní činnosti rozhodná. Z tohoto důvodu nebude mít OSVČ, které byl do 31. 12. 2010 vyplácen předčasný starobní důchod, nárok na výplatu tohoto důchodu za leden 2011 a další období, přestože bude vykonávat hlavní činnost jen na základě účasti na nemocenském pojištění OSVČ. 

Pokud OSVČ upřednostní výplatu předčasného starobního důchodu před účastí na nemocenském pojištění OSVČ a tím i na důchodovém pojištění, musí se z nemocenského pojištění OSVČ včas odhlásit. Odhlásit se z nemocenského pojištění zpětně zákon neumožňuje.  Pokud tedy OSVČ nepodá odhlášku (může být napsána volnou formou, není předepsaný tiskopis) nejpozději do 31. 12. 2010 osobně, nebo prostřednictvím poštovní zásilky, její účast na nemocenském pojištění trvá i v následujícím měsíci (i když bude trvat jen jediný den). V daném měsíci bude činnost OSVČ posouzena jako hlavní samostatná výdělečná činnost a nárok na výplatu předčasného starobního důchodu za tento měsíc nenáleží.

Zákon o nemocenském pojištění však také stanoví, že nemocenské pojištění zaniká prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné. Pokut tedy OSVČ, která nechce být účastna nemocenského pojištění v roce 2011, nezaplatí platbu na nemocenské pojištění za měsíc leden 2011 alespoň ve výši 92 Kč nebo platba nebude připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení nejpozději dnem 21. 2. 2011, zaniká této OSVČ účast na nemocenském pojištění dnem 1. ledna 2011 (poslední den účasti na nemocenském pojištění OSVČ by byl 31. 12. 2010). V takovém případě by v daném měsíci a následujícím období náležela výplata předčasného starobního důchodu.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).