Hlavní navigace

ČSOB zahájila výplatu protiplnění bývalým menšinovým akcionářům ArcelorMittal Ostrava, a.s.

[Tisková zpráva] ČSOB zahájila výplatu protiplnění za akcie společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. (dále jen „AMO“).

Sdílet

Bývalým minoritním akcionářům AMO, kteří údajně postoupili své pohledávky na výplatu protiplnění občanskému sdružení CENTRUM CONSULTANT FINANCE (dále jen „CCF“), bude příslušná částka protiplnění a úroku složena do soudní úschovy, a to vzhledem k důvodným pochybnostem hlavního akcionáře AMO o tom, kdo je  věřitelem, kterému má být vyplaceno protiplnění a příslušný úrok (tedy zda jsou věřitelem příslušní bývalí minoritní akcionáři AMO nebo CCF). Jakmile příslušný soud rozhodne o přijetí výše uvedených částek do soudní úschovy, budou dotčení bývalí minoritní akcionáři AMO o této skutečnosti a jejích důsledcích písemně informováni hlavním akcionářem AMO.

„Objemem prostředků jde o druhý největší squeeze-out v historii České republiky. K celé záležitosti přistupujeme velmi zodpovědně a s maximální snahou o ochranu bývalých minoritních akcionářů AMO. S ohledem na  obdržené dokumenty týkající se sdružení CCF jsme učinili takové kroky, aby protiplnění včetně přirostlých úroků bylo vyplaceno skutečně oprávněným osobám,“ říká František Kalivoda, ředitel útvaru Primární emise ČSOB. Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).