Hlavní navigace

ČSOB vykázala za rok 2001 čistý zisk 5,952 miliardy Kč

Sdílet

Konsolidované hospodářské výsledky za rok 2001 dle IAS
ČSOB hospodařila v loňském roce podle mezinárodních účetních standardů s čistým ziskem bezmála 6 miliard Kč (5,952 mld. Kč), což je bezmála 30% nárůst oproti výsledku rok předtím. Do provozního zisku se pozitivně promítlo 15% zvýšení čistého úrokového výnosu, přestože nadále pokračovalo zmenšování úrokového rozpětí. Mimořádný přínos do provozního zisku (cca 1 mld. Kč) byl zaznamenán také díky rozpuštění opravných položek k „historickému úvěrovému portfoliu ČSOB“, neboť se bance podařila významná inkasa u těchto úvěrů. Dostavily se rovněž první synergické efekty z operačního spojení původních bank ČSOB/IPB. Do výsledku se tak pozitivně promítla úspora pracovních sil, redukce nadbytečných nákladů a úspory z rozsahu operací.

„Po úspěšném operačním spojení s bývalou IPB, které se uskutečnilo během 600 dní, zaujala ČSOB vedoucí pozici na českém trhu v oblasti finančních služeb pro drobnou klientelu. Zároveň jsme udrželi dosavadní klientskou bázi a docílili výrazného přírůstku vkladů“, uvedl Pavel Kavánek, předseda představenstva ČSOB.

Ve Slovenské republice, na druhém domácím trhu ČSOB, banka úspěšně nastoupila do expanze v segmentech drobné klientely a malých a středních podniků. Ačkoliv se slovenské operace podílejí na celkovém zisku ČSOB jen 7%, potenciál tohoto trhu není zdaleka vyčerpán, o čemž svědčí impozantní roční nárůst počtu retailových klientů o 38%.

Výsledky ČSOB v roce 2001 jsou charakterizovány těmito parametry:
Čistý zisk – nárůst o 26,9% proti r. 2000, trvale nejvyšší mezi bankami v ČR
Podstatný nárůst klientských zdrojů o téměř 20%
Velmi pozitivní trend u neúrokových výnosů
Náklady nesouvisející s integrací a akvizicí IPB zůstaly pod kontrolou

Jedním z dosažených milníků je nový tvar Skupiny ČSOB, která bude podstatným způsobem přispívat k tvorbě výnosů. Získání 100% podílu v IPB Pojišťovně, 4. největší pojišťovně v zemi, a její plánované spojení s ČSOB Pojišťovnou, se pro ČSOB stává velkou výzvou k plnému uplatnění konceptu bankopojištění. Probíhají také přípravy ke konsolidaci tří dceřiných společností působících v oblasti asset managementu. Třetí důležitou iniciativou je rozvinutí činnosti segmentu Privátního bankovnictví, které zajišťuje nadstandardní služby prostřednictvím osobních bankéřů. Všechny tyto iniciativy jsou násobeny rozsáhlou distribuční sítí a robustní klientskou základnou.

"Loni jsem byl optimistický s ohledem na dosaženou strategickou pozici ČSOB. Dnes se plně soustředíme na stabilizaci nové banky a na výrazné zvýšení kvality. Jsem si jistý, že ČSOB, jako největší universální banka v České republice, má nejlepší předpoklady překonávat očekávání svých klientů a nadále přinášet dobré výsledky svým akcionářům, uvedl Pavel Kavánek.

Výsledky v kostce:

Objem klientských depozit se za minulý rok zvýšil o 20%, tedy bezmála o 70 miliard Kč na 417,7 miliard Kč.

Celková aktiva činila k 31.12.2001 597,8 m­iliard Kč oproti 535,5 miliardám Kč o rok předtím.

Čistý výnos z poplatků a provizí se za r. 2001 zvýšil téměř o 52%, když hlavní podíl na těchto výnosech má oblast účtů, úvěrů, bezhotovostních plateb a správy klientských aktiv.

Čistý výnos z finančních operací se zvýšil za r. 2001 na 2.767 mil. Kč oproti r. 2000, kdy dosáhl výše 613 mil. Kč.

Provozní náklady se zvýšily následkem zvýšených správních nákladů. Na zvýšení nákladů se také podíly náklady na dokončení integrace, které v r. 2001 dosáhly výše 1.433 mil. Kč oproti 260 mil. Kč v r. 2000.

Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income ratio) lehce vzrostl o 0,8% na 66,6%.

Bylo dosaženo 16,5% návratnosti vlastního kapitálu.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl k 31.12.2001 výše 15,04%.

Dlouhodobý a krátkodobý rating ČSOB od Moody´s, Fitch a Capital Intelligence jsou na stejné úrovni jako hodnocení České republiky (t.j. nejvyšší možné).

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).