Hlavní navigace

Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč

P a v e l K a v á n e k, generální ředitel ČSOB, komentoval výsledek za 9 měsíců slovy: "rostoucí česká a slovenská ekonomika nabízejí stále větší prostor pro naše podnikání. Z pozice silné finanční skupiny udáváme na trhu směr inovačními aktivitami ve financování bydlení, v bankopojištění a také v elektronických řešeních, která posilují klientský komfort. Jsme první, kdo nabízí službu CashBack na českém trhu, a jediní, kdo má připravenu infrastrukturu pro realizaci elektronického mýtného v ČR. Naše vynikající hospodářské výsledky nás ujišťují v tom, že naše inovační aktivity jsou správnou cestou."

Sdílet

Celkové provozní výnosy ČSOB v prvních devíti měsících roku 2006 činily 21 463 mil. Kč, po odečtení výnosů z prodeje portfolia nemovitostí pak 20 488 mil. Kč., což je o 10 % více než bylo dosaženo za stejné období loňského roku.

Čistý výnos z produktů s úrokovou marží, který představoval 58 % veškerého provozního zisku v prvních devíti měsících, vzrostl o 12 % díky růstu objemu jak úvěrů, tak vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 5 % a lze jej plně připsat nárůstu obchodní činnosti, zvláště v podílových fondech a půjčkách, a nikoliv vyšším cenám služeb. Silný růst čistého výnosu z obchodování o 15 % lze připsat prodejům sofistikovanějších produktů, jako jsou deriváty, s vyššími maržemi.

Celkové provozní náklady v prvních devíti měsících roku 2006 činily 11 689 mil. Kč, po odečtení jednorázových nákladů na prodej nemovitostí dosáhly 11 572 mil. Kč, což znamená nárůst o 8,5 % oproti 10 655 mil. Kč ve stejném období předchozího roku.

Tento růst je v souladu s plánem a zůstává pod kontrolou. Více než polovinu meziročního nárůstu v položce ostatní provozní náklady tvoří výjimečné marketingové náklady a poplatky České poště podle nové smlouvy o poskytování bankovních služeb na přepážkách pošty. Dalších 105 mil Kč je meziroční nárůst tzv. dohadných položek odrážejících placené nájemné související s uskutečněným prodejem nemovitostí v centru Prahy. Personální náklady vzrostly meziročně o 7 % v důsledku nových akvizic (penzijních fondů a factoringových společností); tím došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v některých dceřiných společnostech a některých výkonových plateb.

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2006 překonala Skupina ČSOB řadu zajímavých mezníků. Obchodní úvěry v ČR přesáhly 250 mld. Kč, v SR pak 38 mld. Kč. Úvěry velkým firmám (ČR+SR) a malým a středním podnikům (ČR+SR) přesáhly 100 mld. Kč, respektive 40 mld. Kč. Počet klientů ČSOB penzijních fondů překročil 500 000 a ukazatel produktové penetrace přesáhl v ČR 4,1 produktu na zákazníka.

Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 32 % na 290 mld. Kč ke konci 3. čtvrtletí roku 2006. Ve Skupině ČSOB rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: v ČR například hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+29 %), spotřební úvěry (+47 %), úvěry malým a středním podnikům (+50 %), úvěry velkým firmám (+21 %) a leasing (+18%). Úvěry na Slovensku vzrostly celkově o 41 %, hlavně díky růstu úvěrů fyzickým osobám (včetně hypoték) o 109 %, růstu leasingu o 26 % a korporátních úvěrů o 33 %.

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více než 90 dní po splatnosti) činí jen 1,7 % hrubého objemu úvěrů a koeficient úvěrových ztrát Skupiny činí –0,03 %.

Celkový objem spravovaných aktiv a vkladů vzrostl meziročně o 7 % na 626 mld. Kč ke konci 3. čtvrtletí roku 2006. Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a AM (+14 %) a penzijní fondy (+49 %). Mezi podílovými fondy se dařilo zejména zajištěným fondům. Aktiva pod správou v zajištěných fondech vzrostla o 81 % na 21,4 mld. Kč.

Úspěšná expanze v minulých čtvrtletích – docílená organickým růstem i akvizicemi – významně zvýšila celková aktiva a způsobila, že se poměr kapitálové přiměřenosti ČSOB přiblížil v polovině roku 2006 k hranici 9,0 %. Aby umožnila další obchodní expanzi ČSOB, poskytla jí mateřská KBC Group kapitálový polštář ve formě dlouhodobé (desetileté) podřízené půjčky vydané společností KBC Dublin. První tranše ve výši 5 miliard Kč byla již načerpána v září 2006. S ohledem na budoucí obchodní vývoj může ČSOB k posílení své kapitálové základny načerpat do konce roku 2007 dalších až 7 miliard Kč (do maximální výše půjčky až 12 miliard Kč).

Skupina ČSOB pokračovala i ve 3. čtvrtletí roku 2006 ve svých inovačních aktivitách v podobě produktových inovací, distribučních inovací a neustálého zjednodušování procesů vedoucím k operační excelenci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).