Hlavní navigace

ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld.

ČSOB ukončila 3. čtvrtletí 2005 velmi příznivě se ziskem 7,87 mld. Kč, tj. 27% zvýšením proti předchozímu čtvrtletí a 60% zvýšením proti 3. čtvrtletí roku 2004. Odráží se v tom – při pohledu na srovnatelném základě – příznivý vývoj provozních výnosů i nákladů a významně pak také jednorázová položka „Slovenská inkasná“. Trend zahájený v roce 2004 se udržel, a ve výhledu na rok 2005 zůstává ČSOB nadále optimistická.

Sdílet

Nekonsolidovaný čistý zisk vzrostl o téměř 60 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. S vyloučením vlivu společnosti Slovenská inkasná (dále jen „SI“) je výsledek banky ČSOB 5,62 mld. Kč, což je o 694 mil. Kč (+14,1 %) více než ve stejném období loňského roku. Celkový růst čistého zisku ČSOB odpovídá očekáváním: zatímco růst české ekonomiky se očekává na úrovni 4,5 %, čistý zisk banky ve 3. čtvrtletí 2005 vzrostl o 14,1 %. K dosaženému růstu (vyloučíme-li vliv SI) nejvíce přispělo zvýšení provozních výnosů o 683 mld. Kč (11,2 %) ovlivněné růstem obchodů ve všech segmentech, pozitivním vývojem nákladů (provozní náklady se snížily o –6,2 %) a snížením opravných položek u úvěrů.

Provozní náklady se proti stejnému období loňského roku snížily o 601 mil. Kč (-6,2 %) na 9,1 mld. Kč. Úspěšné snižování nákladů je výsledkem mnoha iniciativ započatých již v roce 2004 a důsledné kontroly ve většině nákladových kategorií. Kromě toho se v roce 2005 snížily platby do Fondu pojištění vkladů. Počet zaměstnanců ČSOB (v přepočtu na plné úvazky) klesl ze 7 079 koncem roku 2004 na 6 879 koncem září 2005, přičemž osobní náklady zůstaly víceméně stabilní. Je to způsobeno nahrazováním přepážkových pracovníků v pobočkách ČSOB kvalifikovanými bankéři pro malé a střední podniky a osobními bankéři.

Čistý výnos poplatků a provizí je proti loňskému roku vyšší o 197 mil. Kč. Zatímco výše poplatků v Sazebníku zůstala v prvních třech čtvrtletích letošního roku beze změny, hlavním zdrojem růstu čistého výnosu v této kategorii bylo zvýšení počtu transakcí i objemu obchodů (hlavně v retailovém segmentu). Dalším důležitým faktorem byl vyšší prodej podílových fondů včetně fondů zajištěných. Růst aktiv v podílových fondech potvrdil, že retailoví klienti dávají přednost sofistikovanějším finančním instrumentům podporovaným poradenskými službami banky.

Čistý úrokový výnos klesl na 8,88 mld. Kč (o –2,46 % od začátku roku) hlavně v důsledku přecenění investičních aktiv . Hlavní hnací silou růstu čistého neúrokového výnosu ve všech obchodních segmentech je příznivý vývoj objemu obchodů. Meziroční růst čistého úrokového výnosu z obchodů s klienty o +9,8 % přinesly hlavně korporátní segment (KOR) a Poštovní spořitelna (PS).

Na konci září poskytovala ČSOB služby 3 012 417 klientům, z toho 205 726 byli podnikatelé a společnosti. Z celkového počtu klientů jich 2 121 134 obchodovalo s Poštovní spořitelnou. Na konci září registrovala ČSOB více než 1 milion aktivních uživatelů internetového nebo telefonního bankovnictví, což představuje meziroční nárůst o 26 %. Zvláště v Poštovní spořitelně roste počet uživatelů těchto kanálů velmi rychle (internetové bankovnictví „Max Internetbanking PS“ zaznamenalo meziroční nárůst o 620 %). „ČSOB Internet banking 24“ spolu s „ČSOB Linkou 24“ využívalo na konci září 636 tisíc klientů. Počet transakcí zadaných prostřednictvím těchto kanálů překročil od začátku letošního roku počet 31 milionů.

Výsledky Skupiny ČSOB

Za 3. čtvrtletí 2005 dosáhla Skupina ČSOB konsolidovaného zisku po zdanění ve výši 8,9 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 40 % (ve srovnání s 3. čtvrtletím 2004). S vyloučením vlivu SI dosáhl konsolidovaný zisk Skupiny ČSOB po zdanění výše 6,7 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 24 %.

Konsolidovaná aktiva vzrostla na 757 mld. Kč, což představuje zvýšení o 144 mld. Kč (+23 %) proti 31.12.2004. Celková bilanční suma Skupiny potvrzuje vedoucí postavení Skupiny ČSOB mezi bankovními skupinami v České republice.

Poměr nákladů k výnosům (Cost Income Ratio) se pro Skupinu ČSOB meziročně zlepšil ze 60,7 % na 56,8 % (s vyloučením vlivu SI) díky zvýšení provozních výnosů Skupiny a účinnému řízení nákladů.

Na konci září celková výše poskytnutých úvěrů Skupiny činila 226,6 mld. Kč, přičemž úvěry představovaly 29,2 % všech jejích aktiv. Největší část nových úvěrů (12,8 mld. Kč) je určena k financování bytových potřeb fyzických osob. Poskytnuté úvěry se tak zvýšily na 81,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 23,5 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).