Hlavní navigace

ČSOB připravena poskytnout zaplaveným obcím, městům a stavebním bytovým družstvům výhodné úvěry s odkladem splátek

Rozsáhlé úlevy od ČSOB mohou od pondělka získat postižené obce, města a stavební bytová družstva z povodněmi zasažených oblastí při čerpání tzv. povodňových úvěrů. ČSOB nabízí obcím a městům dlouhodobé úvěry se splatností nad pět let a odkladem splátek až na dva roky v závislosti na míře poškození.
ČSOB, která k překonání okamžité humanitární situace obyvatel přispívá ke každé koruně vložené na povodňová konta Nadace Člověk v tísni při České televizi a nadace ADRA vedená u ČSOB deseti haléři ze svých zdrojů, teď nabízí komerčně dotované, dlouhodobé řešení k překonání záplavové situace obcím.
Na splátky povodňových úvěrů, určených na financování oprav budov, čistíren odpadních vod, kanalizace, komunikací a podobně a čerpaných obci či městy lze získat dvouletý odklad splátek.
Stavební bytová družstva, která požádají o poskytnutí úvěru na opravy či rekonstrukce objektů zasažených záplavami mohou získat až roční odklad splátek jak úroků, tak jistiny.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB