Hlavní navigace

ČSOB přichází s provozním úvěrem pro podnikatele, kteří realizují své tržby i platby dodavatelům v hotovosti

Někteří klienti, například maloobchodníci, restauratéři a podnikatelé v jiných službách, pracují ve svém oboru více s hotovostí než s bezhotovostními úhradami. Proto také využívají svůj běžný účet v menší míře, než podnikatelé z jiných oborů. Kvůli tomu však mohli zpravidla jen obtížně získat nejčastější úvěrový produkt - povolené přečerpání běžného účtu. Nedosahovali totiž na účtu obratu požadovaného bankami pro schválení úvěrového limitu. Proto ČSOB připravila nový produkt provozního financování právě pro tuto skupinu klientů.

Limit povoleného přečerpání v tomto případě není odvozen z obratu na podnikatelském účtu, ale pouze jako procentní hodnota z obchodního obratu klienta za poslední rok. Minimální výše úvěru činí 20.000,– Kč a maximální až 500.000,– Kč. Klienti mohou prostředky čerpat kdykoliv do výše limitu výběrem z běžného účtu. Úroková sazba je shodná se standardně poskytovaným povoleným přečerpáním, aktuálně tedy od 12,9% p.a.

Povolené přečerpání běžného učtu mohou podnikatele využít k překlenutí dočasného rozdílu mezi příjmy a výdaji nebo jako finanční rezervu pro své podnikání. Žádosti o tento typ úvěru vyřizujeme velmi rychle a k jejich posouzení postačí předložit u fyzických osob podnikatelů 5 stanovených dokumentů, uvedl Ing. Aleš Pospíšil, ředitel útvaru financování malých a středních firem ČSOB.

Splatnost kontokorentního úvěru je 1 rok a při plnění podmínek ze strany klienta může být obnoven na další období. Pro jeho zajištění se využívá vlastní směnka s avalem podle typu společnosti. Při čerpání úvěru klient splácí úroky i jistinu měsíčně. Minimální splátka jistiny činí 10 % celkového limitu. Pokud klient čerpá méně než 10 % celkového limitu, splatí se celá čerpaná částka.