Hlavní navigace

ČSOB poskytla Burze cenných papírů Praha hospodářské výsledky za rok 2002

ČSOB vykázala za kalendářní rok 2002 zisk ve výši 5,76 miliardy Kč (oproti 4,20 mld. Kč vykázaným o rok předtím) podle českých účetních standardů.

Podle hlášení, jež ČSOB na základě regulatorních požadavků poskytla dnes Burze cenných papírů Praha, kde se obchodují její dluhopisy, jde o předběžné, neauditované výsledky podle Českých účetních standardů.

Bilanční suma ČSOB dosáhla k 31. prosinci 2002 výše 529,13 mld Kč (oproti 586,51 mld Kč za srovnatelné období roku 2001).

Kapitálová přiměřenost ČSOB k 31. 12. 2002 podle metodiky ČNB dosáhla předběžně 14,08 %.

ČSOB jako součást belgické skupiny KBC Bank & Insurance je hodnocena a řízena na základě Mezinárodních účetních standardů (IAS), které se od českých standardů mohou v některých ohledech podstatně odlišovat. Bližší komentáře k výsledkům podle českých účetních standardů proto ČSOB neposkytuje.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Komunikace a vztahy k investorům