Hlavní navigace

ČSOB pomáhá firmám investovat do energetických úspor

ČSOB Fond PHARE energetických úspor znovu přichází s nabídkou výhodného investičního úvěru určeného na financování energeticky úsporných projektů. Tato iniciativa je určena jak pro živnostníky, drobné a střední podnikatele, tak i pro podniky, municipality či bytová družstva, jenž chtějí řešit svou vysokou spotřebu paliv a energií i stoupající výdaje na jejich pořízení. S pomocí ČSOB mohou snadněji přikročit k radikálnímu snížení těchto položek realizací energeticky úsporných opatření.

Sdílet

Správu finančních prostředků v rámci předvstupního programu Evropské komise pro v oblast energetiky (připravovaného v České republice již od roku 1993) zahájila ČSOB v roce 1997 podpisem kontraktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Delegací Evropské komise v Praze. Tehdy byl tento program zaměřen na podporu transformačního procesu a na přípravu přidružených zemí na členství v Evropské unii.

Prodloužením smluvního vztahu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na dobu neurčitou a navýšením objemu bankou vložených vlastních prostředků jsme zachovali úvěry na energeticky úsporná opatření poskytované v rámci ČSOB Fondu PHARE i nadále cenově velmi zajímavým produktem, uvedl Ing. Aleš Pospíšil, ředitel malých a středních podniků ČSOB.

Parametry investičního úvěru poskytnutého v rámci ČSOB Fondu PHARE energetických úspor:

  • Zvýhodněný střednědobý, resp. dlouhodobý investiční úvěr s podílem zdrojů PHARE, který je určen k financování energeticky úsporných projektů;
  • Měna úvěru – CZK, podíl zdrojů PHARE a vlastních zdrojů ČSOB při financování každého projektu = 33 : 67;
  • Úroková sazba je díky zdrojům PHARE pro klienta výhodnější než sazba komerční, vztahuje se k celému úvěrovému limitu a je stanovena jako:
    1. pohyblivá (float) = 67 % PRIBOR*) (3M, 6M) + marže**) nebo
    2. pevná (fix) = 67 % IRS***) + marže;
  • Investice je v rozsahu od 2 do max. 50 milionů Kč, a to i v případě, že investiční záměr představuje několik dílčích projektů;
  • Splatnost úvěru min. 4 roky, Horní hranice splatnosti je 10 let;
  • Čerpání je účelové – proti předložení faktur, smluv, event. jiných dokumentů;

*) PRIBOR 3M, 6M = referenční sazba peněžního trhu pro úvěry v CZK s 3měsíční, resp. 6měsíční fixací
**) Marže ČSOB maxim. 3,5 % = výši marže ovlivňuje typ úvěru, bonita klienta, délka úvěru
***) IRS = Interest Rate Swap (příslušný individuálně stanovený úrokový swap)

Další informace o investičním úvěrech poskytovaných v rámci ČSOB Fondu PHARE energetických úspor naleznete v přiložené informační brožuře.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Komunikace a vztahy k investorům

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).