Hlavní navigace

ČSOB podpoří obnovu krajiny a péči o životní prostředí

[Tisková zpráva] ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje druhý ročník grantového kola programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů – velké komunitní granty“.

Sdílet

V jeho rámci podpoří ČSOB tři vybrané velké projekty, které se budou zabývat obnovou krajiny a péčí o životní prostředí. Každý z vítězných projektů získá částku 300 000 Kč. Celkově tedy ČSOB rozdělí 900 000 Kč.

„Velké granty ČSOB se zaměřují na podporu takových projektů, jako je například obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, či péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí jakéhokoliv projektu do soutěže je, aby se týkal pouze lokality situované ve volné krajině, to znamená mimo zastavěné části obce či města, a současně měl výrazně pozitivní komunitní dopad, zejména z pohledu zapojení místních obyvatel do samotného projektu a tím i zvýšení jejich zájmu o otázky životního prostředí, které jsou stále více aktuální. 

V loňském pilotním ročníku se do programu přihlásilo celkem 21 projektů. Nejaktivnějším krajem z pohledu počtu přihlášených projektů se stal kraj Středočeský s pěti projekty, následovaný krajem Libereckým a Olomouckým (každý se třemi přihlášenými projekty). Z hlediska struktury bylo jedenáct z celkového počtu přihlášených projektů podáno občanskými sdruženími, devět projektů přihlásily samotné obce a jedním se podílela příspěvková organizace. V loňském roce podporu z grantového fondu ČSOB získal projekt záchrany mandloňových sadů v Hustopečích, dále projekt obnovy Křížové cesty v Kamenickém Šenově a projekt vybudování obecní louky v Městské části Praha – Slivenec.

O velké komunitní granty mohou v letošním roce žádat české nevládní neziskové organizace, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2010. Výsledky budou zveřejněny v druhé polovině listopadu.

Jednou z podmínek nutnou k získání některého ze tří grantů je v případě českých nevládních neziskových organizací zajištění spolufinancování v minimální výši 20 000 Kč. V případě obcí, sdružení obcí a příspěvkových organizací je pro žadatele nutné zajistit spolufinancování v minimální výši 50 000 Kč. Ve všech případech platí, že 50 % ze spolufinancované částky může být vyčísleno vkladem nehonorovaných či dobrovolnických prací.

Odborným garantem programu je Nadace VIA. Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).