Hlavní navigace

ČSOB nabízí novou, výhodnou alternativu spoření - "ČSOB Životní pojištění"

Sdílet

ČSOB obohacuje svou produktovou nabídku o první produkt z konceptu bankopojištění (bancassurance). Ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou připravila a na pobočkách již nabízí alternativní formu výhodného a bezpečného spoření – ČSOB Životní pojištění. Poskytuje finanční ochranu klientovi i jeho rodině a díky daňové úlevě přináší zvýšení reálných výnosů. Je založeno na kombinaci ochrany proti nahodilým negativním událostem (tj. riziko úmrtí, invalidity či vážných chorob) a dlouhodobého spoření, kdy klient do pojistky investuje své finanční prostředky a očekává výnos vyšší než na termínových účtech.

ČSOB Životní pojištění je nabízeno na bankovních přepážkách ČSOB a rozšiřuje tak dosavadní nabídku produktů. „Podobné produkty životního pojištění klient nalezne také v distribučních sítích obou pojišťoven ze Skupiny ČSOB (tzn. ČSOB Pojišťovny a IPB Pojišťovny), nepůjde však o produkty identické“, doplňuje ředitel bankopojištění ČSOB, Patrik Balla. „V sítích obou pojišťoven počítáme s pojistnými smlouvami uzavíranými na vyšší pojistné částky, které přirozeně vyžadují i jiné podklady od klienta, například podrobnější lékařské prohlídky a podobně. Pojišťovny jsou pro tento typ služby vhodnější, nabídnou celkově specifičtější přístup. Ten není možné na přepážkách banky zajistit.“

ČSOB Životní pojištění je nabízeno ve formě kapitálového životního pojištění (kde banka garantuje pevný minimální výnos z investované části prostředků ve výši 3%) a investičního životního pojištění, kde je klientovi nabízena vlastní volba investiční strategie.

ČSOB Životní pojištění umožňuje klientovi až třikrát po dobu trvání pojistky využít tzv. platebních prázdnin (tj. bez následků přerušit placení pojistného až na 12 měsíců) či využít možnosti částečného výběru peněžních prostředků v případě akutní finanční potřeby.

V mateřské společnosti ČSOB – v KBC Bank and Insurance Holding – je koncept bankopojištění velmi dobře zaveden. Retailové bankopojištění se v roce 2001 podílelo na celkovém zisku KBC 36% a generovalo čistý zisk 360 milionů Euro. Předepsané pojistné v oblasti životní pojištění dosáhlo takřka 1.700 milionů Euro. Životní pojištění je na domácím trhu KBC, v Belgii, považováno za jeden z nejběžnějších a nejpopulárnějších investičních nástrojů, spojených též s daňovým zvýhodněním. Produkt nabízený v Belgii je velmi podobný tomu, který ČSOB začala nabízet v České republice ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).