Hlavní navigace

ČSOB na svých pobočkách zavádí samoobslužné zóny

Sdílet

Zřizování a vybavování poboček samoobslužnou zónou bylo již součástí optimalizace pobočkové sítě v r. 2001, kdy ČSOB realizovala nový operační model v 38 sloučených pobočkách. Dle nového operačního modelu se obsluha klientů uskutečňuje ve třech na sebe navazujících zónách – v samoobslužné zóně, zóně rychlé obsluhy a poradenské zóně. V tomto roce bude nový operační model včetně samoobslužné zóny zaveden na 24 pobočkách a v příštím roce na dalších 50 pobočkách. Zbývajících 73 poboček z celkového počtu 185 poboček ČSOB v ČR bude upraveno v následujícím období.

„Úkolem samoobslužné zóny je rychle obsloužit klienty banky vybranými službami, aniž by museli vstupovat do bankovní haly. Rozsah zde nabízených služeb je obecně dán funkčností bankovních zařízení v ní umístěných. V současné době jsou tyto zóny vybaveny bankomaty, nabízejícími nejčastější požadovanou službu – výběr hotovosti, spolu s možností dobíjení předplacených mobilních telefonů a zjištění či vytištění stavu účtu klienta, ke kterému je vydána daná platební karta“, uvedl Dirk Hinze, vrchní ředitel segmentů retailová klientela, malé a střední podniky.

„Cílové vybavení samoobslužné zóny by mělo být tvořeno bankomatem, schránkami pro výpisy z účtů, nočním trezorem a v budoucnu případně i dalšími zařízeními.V sou­časné době se nově zaváděné zóny vybavují minimálně bankomatem a schránkami na výpisy z účtů.“, dodal Hinze.

Souběžně s implementací nového operačního modelu rozšiřuje ČSOB svou síť bankomatů, kdy jsou bankomatem dovybavovány pobočky, kde ještě není instalován. Na některých pobočkách neumožňují prostory umístění bankomatu, a proto bude pro jeho instalaci využita náhradní lokalita v bezprostřední blízkosti, v klientsky frekventovaném místě. Zároveň probíhá vyhledávání dalších vhodných lokalit pro umístění bankomatů mimo pobočky, jakými jsou např. větší města bez prodejního místa ČSOB, nebo velká nákupní centra. V průběhu letošního a příštího roku by mělo dojít k rozšíření sítě bankomatů ČSOB ze stávajícího počtu cca 230 bankomatů až na více než dvojnásobek. V letošním roce by tak mělo být zprovozněno dalších 85 bankomatů, v roce 2003 pak dalších 150 bankomatů.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).