Hlavní navigace

ČSOB Leasing vládne českému i slovenskému trhu

ČSOB Leasing je jedničkou nejen na českém, ale i na slovenském leasingovém trhu. Obě dvě společnosti, ČSOB Leasing ČR a ČSOB Leasing SR, dosáhly v loňském roce svých historicky rekordních obratů a předstihly tak své konkurenty v ČR i SR. ČSOB Leasing ČR je v čele českého leasingového trhu již od roku 2001 a v průběhu loňského roku svůj odstup od konkurence ještě výrazně zvýšil. Na Slovensku společnost ČSOB Leasing SR v roce 2005 znovu zaujala první příčku leasingového trhu.

Dominantním produktem obou společností je finanční leasing. Významný podíl na obratu ČSOB Leasing SR má spotřebitelský úvěr, který společnost ČSOB Leasing ČR s velkým úspěchem uvedla na trh v polovině loňského roku.

Srovnání produktové struktury celkového obratu
Společnost Finanční leasing Operativní leasing Splátkový prodej Spotřebitelský úvěr
ČSOB Leasing ČR 88 % 3,5 % 4 % 4,5 %
ČSOB Leasing SR 79 % 4,2 % 6 % 10,8 %

ČSOB Leasing ČR profinancoval v roce 2005 svým zákazníkům dopravní prostředky, stroje a zařízení v objemu 18,24 miliardy českých korun. Tržní podíl ČSOB Leasing ČR na českém leasingovém trhu movitostí dosáhl v roce 2005 hodnoty 16,1 procent a ve srovnání s rokem 2004 vzrostl o 2,28 procentního bodu. „Rekordní výsledky ČSOB Leasing a růst objemu obchodu o více než 24 % jsou projevem správnosti dlouhodobé obchodní strategie. Vedle našich výsledků je dobrým signálem i celkový růst leasingového trhu,“ uvedla obchodní ředitelka ČSOB Leasing ČR Ing. Andrea Kupková.

ČSOB Leasing SR dosáhnul obratu ve výši 9,34 miliardy slovenských korun. Meziročním růstem o 26,9 % tak dokázal překonat nejen všechny konkurenty, ale i rekordní dynamiku slovenského leasingového trhu (růst trhu o 22,6 %). ČSOB Leasing SR jako jediná z TOP5 slovenských leasingových společnosti zvýšila svůj tržní podíl na celkovém trhu financování movitostí ze 16,5 procent na 17,1 procent.

Obě společnosti, ČSOB Leasing ČR a ČSOB Leasing SR, poskytují obdobné leasingové služby pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení na dvou národních trzích. Společnost ČSOB Leasing ČR oslavila v roce 2005 desetileté výročí svého založení, ČSOB Leasing SR oslaví 10 let svého úspěšného působení na trhu právě v letošním roce.

ČSOB Leasing, a.s., (ČR) je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem Skupiny ČSOB a mezinárodní finanční skupiny KBC Group. ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost a již od roku 2001 zaujímá první místo mezi leasingovými společnostmi. Prostřednictvím 14 poboček poskytuje finanční služby pro všechny podnikatelské subjekty i pro fyzické osoby nepodnikatele v oblasti financování dopravní techniky, strojů, zařízení, investičních celků a výpočetní techniky. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2000. Kvalitu služeb dokládá ČSOB Leasing certifikátem podle norem jakosti ISO již od roku 1999.