Hlavní navigace

ČSOB Leasing přichází s jednoduchým řešením dopadů nové legislativy a zároveň zachovává veškeré dosavadní výhody finančního leasingu

ČSOB Leasing, největší česká leasingová společnost, reaguje na legislativní změny platné od 1. 1. 2009 inovací své nabídky pro zákazníky. Od počátku roku totiž začne platit novela zákona o DPH, která upravuje podmínky odvodu DPH u finančního leasingu. Společnost ČSOB Leasing dopad této novelizace řeší zavedením předkupního práva na předmět financování, kdy bude mít zákazník po uplynutí doby leasingu možnost daný předmět financování za předem stanovenou cenu odkoupit.

Sdílet

Tento způsob umožňuje zachovat všechny stávající obchodní i finanční podmínky a zákazníci díky tomu změnu zákonů v nabídce společnosti nikterak nepocítí. V důsledku novelizace tohoto zákona bude ČSOB Leasing pro nákup ojetých osobních vozů nabízet od Nového roku pouze úvěr, který je v posledních letech převažující, ale zároveň i nejvýhodnější formou financování těchto vozů.

Finanční leasing s opcí

Při dosavadním způsobu uzavírání smluv na finanční leasing byla na konci leasingu vždy předem sjednána povinnost odkupu předmětu financování zákazníkem, obvykle za symbolickou částku 1 000 Kč bez DPH. Podle novely zákona platné od 1. 1. 2009 by muselo být DPH ze všech budoucích splátek odvedeno leasingovou společností státu hned na počátku smlouvy. Tato varianta by tak kvůli navýšení počátečních výdajů leasingové společnosti měla za důsledek významné zdražení produktu včetně znevýhodnění schvalovacích podmínek.

Stanovení opce, tedy předkupního práva na koupi vozu, je pro zákazníka řešením, které na něj nemá žádný negativní dopad a navíc zachovává všechny dosavadní výhody finančního leasingu. Při sjednání opce má zákazník jistotu, že mu bude předmět financování na konci leasingu nabídnut k odkupu, a pokud zaplatí všechny své závazky z leasingové smlouvy a ve smlouvě předem sjednanou symbolickou odkupní cenu, bude mu předmět financování prodán. Zákazníci tak mají nadále stejné jistoty spojené s financováním formou finančního leasingu jako doposud, vysvětluje výkonný ředitel pro obchod, Radan Šantora. Ani administrativně není toto řešení nikterak náročné a nijak nekomplikuje jednoduchost a rychlost vyřízení leasingu. ČSOB Leasing je díky svému progresivnímu řešení financování pro zákazníky kompasem v rozhodování o financování investic i v podmínkách legislativních změn roku 2009, doplnil Šantora.

Ojetá osobní vozidla jen na úvěr

Ve spolupráci se sítí autorizovaných dealerů nových vozů financujeme i ojetá osobní vozidla, kde letos podíl úvěrů dosahuje téměř 90 %. Zákazníci těchto vozů evidentně upřednostňují úvěry a konec možnosti leasingu na ojeté vozy nebude pro ně tedy žádným omezením. Ostatní vozidla v závislosti na typu a daňovém režimu budeme nadále alternativně financovat finančním leasingem, řekl Šantora.

Finanční leasing MINIMAL

Díky nedávnému schválení návrhu na změnu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů se také znovu dostává ke slovu varianta leasingu Minimal. Jedná se o krátký finanční leasing s dobou trvání 36 nebo 48 měsíců (tedy kratší, než je minimální pětiletá doba odpisování podle platného zákona) a se zvýšenou zůstatkovou hodnotou na konci financování. Minimal vyvinula naše společnost po zavedení daňové reformy na počátku roku 2008 jako vhodný produkt pro zákazníky – podnikatele, kteří chtějí nebo potřebují rychle obnovit vozový či strojní park. Variantu Minimal jsme připravili již k 1. 1. 2008, avšak kvůli některým chybným výkladům zákona jsme ji raději v zájmu minimalizace rizika pro zákazníky dočasně pozastavili. Nyní je situace pro nás i pro zákazníky jasná, novela zákona potvrdila naši koncepci produktu, a proto jej našim zákazníkům doporučujeme, komentoval tuto formu financování Šantora.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).