Hlavní navigace

České aerolinie akcelerují opatření Akčního plánu 2009

České aerolinie rozhodly o akceleraci svého Akčního plánu 2009. Budou přitom vycházet ze scénáře pro odhadovaný dvouciferný pokles cestujících i v letní sezóně, která je pro všechny letecké dopravce z hlediska výnosů klíčová. Plánované kroky reagují na ekonomickou recesi, a především na pokračující negativní vývoj na trhu letecké dopravy. V obdobné situaci se nacházejí i ostatní letecké společnosti, které operují na stále se zmenšujícím trhu.

Sdílet

Jádrem projektu je úprava letového řádu ve vazbě na aktuální vývoj poptávky po letecké přepravě, opatření na straně nákladů a výnosů a optimalizace flotily Českých aerolinií.

Razantní a úspěšnou restrukturalizaci jsme udělali před třemi lety a razantní kroky nás v ČSA čekají i dnes – jiné a jinak – odpovídající současnému vývoji trhu. Zatímco před třemi lety byly v krizi České aerolinie a kolem nás byla konjunktura, dnes je kolem nás krize, která zmenšila během jednoho roku trh letecké dopravy o 20 %. Na trhu velikosti roku 2005 soupeří letecké společnosti v aktuální velikosti roku 2009. Proto musíme trvale optimalizovat České aerolinie a přizpůsobit je realitě a podmínkám trhu, komentoval opatření Českých aerolinií prezident společnosti Radomír Lašák a dodal: Navzdory emocím, které nepopulární optimalizační kroky vyvolají, k nim musíme přistoupit. Na trhu nezůstanou ty společnosti, které jsou nejkrásnější, největší a nejsilnější, ale ty, které se umějí nejlépe a nejrychleji přizpůsobit.

Klíčové oblasti projektu Akcelerace akčního plánu 2009:

Optimalizace zimního letového řádu 2009/2010

Ve vazbě na aktuální vývoj poptávky po letecké přepravě sníží České aerolinie frekvence na vybraných evropských linkách, případně zruší linky, o které není z řad cestujících zájem. České aerolinie od zimního letového řádu 2009/2010 nebudou provozovat vlastní dálkovou linku do New Yorku. Dálková linka do New Yorku zůstane i nadále v letovém řádu Českých aerolinií, bude provozována ve spolupráci s Delta Air Lines.

Optimalizace flotily Českých aerolinií

V období platnosti zimního letového řádu také České aerolinie zoptimalizují flotilu. Flotila společnosti se sníží přibližně o 10 %: dva dálkové letouny Airbus A310 nebudou v zimním letovém řádu nasazovány na pravidelné linky a budou využívány pro charterové operování.

Opatření na straně nákladů a výnosů

Akční plán 2009

Již v prosinci loňského roku České aerolinie představily svůj Akční plán 2009, jehož součástí jsou opatření s cílem generovat další dodatečné výnosy a omezit náklady. První tři projekty s rychlou návratností se již podařilo úspěšně zavést a už generují první výnosy. Projekty, jako je dodatečný prodej na palubách nad rámec standardního bezplatného menu, nebo prodej zvýhodněného pojištění spolu s letenkou, již přinášejí peníze. České aerolinie si hodně slibují od moderního systému řízení linek tzv. metodou origin-destination. Systém, který umožní optimalizovat cenu nikoli na jednotlivých tranzitních linkách ale podle výchozího a koncového bodu cesty, chtějí České aerolinie zavést na konci léta. Výnosy dosažené díky tomuto projektu by se mohly již letos blížit 200 milionům korun.

Kromě opatření, jejichž cílem jsou dodatečné výnosy, společnost pokračovala také v tlaku na náklady, a to i přesto, že již v posledních třech restrukturali­začních letech zaznamenaly náklady Českých aerolinií razantní škrty. Cílem Akčního plánu 2009 je dosáhnout v letošním roce celkové úspory nákladů přesahující 300 milionů korun. Již v loňském roce se přesoutěžením kontraktů s dodavateli podařilo uspořit 559 milionů korun, v letošním roce je potenciál snížit náklady na dodavatelsky zajišťované služby nebo práce o dalších 443 milionů.

Mzdy na úrovni roku 2008

Úspory se nevyhnuly ani personálním nákladům. Vedení společnosti se dohodlo s osmi z devíti odborových organizací na snížení mezd na loňskou úroveň. V profesi, která spadá pod Odborovou organizaci leteckých mechaniků, kde k dohodě nedošlo, přistoupily České aerolinie k propouštění, které zajistilo odpovídající snížení mzdových nákladů o pět procent.

Management Českých aerolinií na krizi v letectví zareagoval již v prosinci loňského roku, kdy si členové představenstva a dozorčí rady snížili platy o 15 procent. U zhruba stovky manažerů došlo ke zmrazení mezd na úrovni roku 2008.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).