Hlavní navigace

Česká spořitelna zvýšila za rok 2004 nekonsolidovaný čistý zisk

Česká spořitelna zvýšila za rok 2004 nekonsolidovaný čistý zisk meziročně o 5 % na 7,65 miliardy Kč (podle CAS). Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Neauditované konsolidované výsledky za rok 2004 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 14. března 2005.

Sdílet

Níže citované údaje jsou předběžné, neauditované, nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, vykázané podle českých účetních standardů (CAS) k 31. prosinci 2004. Srovnání je k 31. prosinci 2003.

  • Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2004 předběžný, neauditovaný, nekonsolidovaný čistý zisk podle českých účetních standardů ve výši 7,65 miliard Kč; ve srovnání s rokem 2003 vzrostl čistý zisk o 5 % ze 7,29 miliard Kč.
  • Zisk před zdaněním činil 10,54 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 3 % z 10,24 miliard Kč.
  • Jeden z nejdůležitějších ukazatelů úspěšnosti banky – provozní zisk – vzrostl o plných 28 % na 10,37 miliard Kč z 8,07 miliard Kč. Nárůst provozního zisku je především zásluhou růstu čistého úrokového výnosu (růst o 11 %) a zisku z finančních operací (růst o 43 %) na straně provozních výnosů a stabilizace provozních nákladů.
  • Čistý úrokový výnos dosáhl objemu 15,79 miliard Kč. Meziročně tedy vzrostl – vlivem masivního nárůstu objemu klientských úvěrů – o 11 %, tj. o 1,52 miliard Kč.
  • Nárůst provozních nákladů o 1 % na 15,14 miliard Kč ze 14,97 miliard Kč je pod úrovní inflace za rok 2004, navíc Česká spořitelna úspěšně eliminovala dopady ze změn v dani z přidané hodnoty.
  • Oproti roku 2003, který byl mimořádně ovlivněn rozpouštěním rezerv a opravných položek v souvislosti s ukončením procesu očisty úvěrového portfolia a povinným rozpouštěním rezerv, převyšuje tvorba rezerv za rok 2004 jejich použití. Ostatní výnosy a náklady jsou ovlivněny mimo jiné zdvojnásobením objemu příspěvku do Fondu pojištění vkladů z 331 miliónů Kč na 675 milionů Kč.
  • Bilanční suma České spořitelny vzrostla na 475,14 miliard Kč, proti roku 2003 se zvýšila o 1 % ze 467,63 miliardy korun, pohledávky za klienty (klientské úvěry) se zvýšily o 17 % ze 195,95 miliard Kč na 229,42 miliard Kč.

Klára Gajdušková
Public Relations, Česká spořitelna a. s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).