Hlavní navigace

ČS za rok 2002 meziročně zdvojnásobila nekonsolidovaný čistý zisk na 6,5 mld. Kč (podle CAS)

Sdílet

Česká spořitelna hodnotí své výsledky v první řadě podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Neauditované konsolidované výsledky za rok 2002 podle IAS zveřejní Česká spořitelna
24. března 2003.

Níže citované údaje jsou předběžné, neauditované, nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, počítané podle českých účetních standardů (CAS) k 31. prosinci 2002. Srovnání je k 31. prosinci 2001.

• Na konci roku 2002 vykázala Česká spořitelna čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 6 456 miliónů Kč, což představuje meziroční nárůst o 113% proti 3 034 milionům Kč k 31. prosinci 2001.

• Nekonsolidovaný zisk před zdaněním činil 9 895 miliónů Kč, což je meziroční zvýšení o 130% ze 4 304 milionů Kč.

• Provozní zisk dosáhl 9 437 miliónů Kč, meziročně vzrostl o 26% ze 7 504 milionů Kč.

• Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 7% na 14 183 miliónů Kč. Vzhledem ke klesajícím úrokovým sazbám klesly úrokové výnosy i náklady. Na aktivní straně bilance byly nízké úrokové sazby kompenzovány především růstem objemu úvěrů fyzickým osobám a nárůstem mezibankovních pohledávek. Na snížení úrokových nákladů měl nejvýraznější vliv pokles úroků z emitovaných dluhopisů.

• Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly meziročně o 10% na 6 707 miliónů Kč vlivem rostoucího počtu operací a objemů platebního styku. Vliv na objem přijatých poplatků má i rostoucí úvěrová činnost.

• Provozní náklady poklesly o 1% na 14 708 mil. Kč v důsledku přísné kontroly nákladů.

• Podstatný pokles čistého salda tvorby rezerv a opravných položek a odepsaných pohledávek souvisí s aktivním přístupem při řízení rizik, úspěšným vymáháním pohledávek a povinným rozpuštěním části rezerv na standardní pohledávky.

• Objem bilanční sumy České spořitelny vzrostl na 456 miliard ze 450 miliard Kč.

• Klientské vklady činily 351 miliard korun. Vlivem převodu anonymních vkladních knížek se meziročně mírně snížily o 1% z 355 miliard. V průběhu roku 2002 převedla Česká spořitelna a její klienti na 100 miliard Kč z anonymních vkladů, přičemž výraznou většinu z tohoto objemu (cca 67%) uložili klienti na jiné produkty v České spořitelně. Zbytek umístili především do produktů dalších členů Finanční skupiny České spořitelny a pouze necelých 9% vkladů vyzvedli v hotovosti.

• Úvěry občanům včetně hypotečních meziročně vzrostly o 25% na téměř 48 miliard Kč. Samotný objem portfolia hypotečních úvěrů obyvatelstvu vzrostl meziročně o 71% na téměř 15 miliard Kč. Důvodem jsou jak příznivé úrokové sazby, tak i pružnost banky v poskytování úvěrů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).