Hlavní navigace

Česká spořitelna bude vyplácet náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí dne 10. července 2006 výplatu náhrad za nevydaný zákaznický majetek dalším klientům společností Sati. Garanční fond dále zopakujete výplatu náhrad těm klientům společností Private Investors, Profin CB a Finnex Praha, kteří ji v předchozích termínech neobdrželi. Lhůta pro výplatu náhrad potrvá do 10. srpna 2006.

Výplata v celkové výši 5,6 milionu Kč se týká 101 klienta. Prostředky se budou vyplácet na pobočkách České spořitelny podle přání klienta buď v hotovosti, nebo převodním příkazem. O podrobnostech výplaty budou klienti písemně informováni. Výplaty klientům, kteří si ve stanovené lhůtě nestačí náhradu vyzvednout, bude Garanční fond opakovat.