Hlavní navigace

ČS vydává strukturované dluhopisy za 300 mil Kč, výnos je vázán na indexy a koš akcií

Česká spořitelna vydává v rámci dluhopisového programu novou emisi dluhopisů, která je díky své konstrukci - výnosům závislým na souboru indexů a koši akcií - úplnou novinkou na tuzemském retailovém trhu. Emise má následujícími parametry:

Sdílet

  • Emitent: Česká spořitelna, a.s. (A-/A2)
  • Celkový objem: 300 000 000 Kč
  • Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
  • Úroková sazba: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos dluhopisů naroste
  • Emisní kurz: 100,00 % jmenovité hodnoty dluhopisů
  • Datum emise: 12.2.2007
  • Splatnost: 14.4.2011
  • Administrátor: Česká spořitelna
  • Kotace: Dluhopisy nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu
  • ISIN: CZ0003701237

Dluhopisy jsou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu. Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést své dluhopisy nebo některý z nich na jinou osobu. „Vydáním emise strukturovaných dluhopisů s výnosem závislým na souboru tří renomovaných akciových, komoditních a realitních indexů a koši akcií skládajícího se z dvaceti významných světových titulů reagujeme na zájem retailových investorů o tento typ strukturovaných cenných papírů.

Konstrukce dluhopisů je úplnou novinkou na českém retailovém trhu – výnos dluhopisů bude stanoven rozdílem mezi emisním kurzem a hodnotou, která bude splatná k datu splatnosti,“ uvádí Daniel Heler, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny. „Novou emisi jsme obdobně jako některé další emise dluhových nástrojů České spořitelny přizpůsobili široké distribuci ve více než 200 pobočkách. Investování je velmi jednoduché, protože klient nepotřebuje účet ve Středisku cenných papírů,“ dodává Heler.

Dluhopisy je možné nakoupit ve velkých oblastních a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny od 13. února 2007 za aktuální kurz v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč. Nejmenší množství nakupovaných dluhopisů jsou tři kusy. Aktuální seznam poboček, které nabízejí dluhopisy, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a bezplatné informační telefonní lince České spořitelny 800 207 207.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, obsahující společné emisní podmínky všech dluhopisů vydávaných v jeho rámci byl uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Emisní dodatek dluhopisů, obsahující doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise dluhopisů je k dispozici na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).