Hlavní navigace

ČS vydává již pátou emisi pětiletých hypotečních zástavních listů

Česká spořitelna dnes stanovila podmínky v pořadí již páté emise hypotečních zástavních listů, kterou vydává v rámci svého dluhopisového programu. Úroková sazba je pevně stanovena na 3,60 % p.a. Celkový objem hypotečních zástavních listů vydávaných k datu emise, kterým je 23. srpen 2004, činí 400 mil. Kč. Hypoteční zástavní listy mají ISIN CZ0002000409 a splatnost v roce 2009. Jmenovitá hodnota jednoho hypotečního zástavního listu je 10 000 Kč. Emisní kurz hypotečních zástavních listů činí 98,75 %.

Sdílet

Vydáním páté emise hypotečních zástavních listů reagujeme na zájem drobných investorů o tyto dluhopisy v současném prostředí vyšších úrokových sazeb. Hypoteční zástavní listy představují jednu z nejbezpečnějších forem investování s předem známým pevným úrokovým výnosem, který nepodléhá zdanění. Pátá emise byla obdobně jako předcházející emise přizpůsobena především distribuci na pobočkách. Investování je velmi jednoduché, protože klient nepotřebuje účet ve Středisku cenných papírů, uvedl Daniel Heler, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny.

Hypoteční zástavní listy budou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých hypotečních zástavních listů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu. Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést své hypoteční zástavní listy nebo některý z nich na jinou osobu. Podmínkou nákupu nebo prodeje tedy není účet ve Středisku cenných papírů.

Hypoteční zástavní listy páté emise je možné nakoupit ve velkých oblastních a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny od 24. srpna 2004 za aktuální kurz v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč a poměrného úrokového výnosu. Aktuální seznam poboček, které nabízejí HZL, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a na bezplatné informační telefonní lince 800 207 207.

Prodejní cena hypotečních zástavních listů České spořitelny se stanovuje denně podle aktuálních výnosů na českém dluhopisovém trhu. Česká spořitelna rovněž nabízí odkoupení hypotečních zástavních listů od klienta kdykoli před datem splatnosti za stanovenou aktuální cenu pro odkup. Ceny pro prodej i nákup hypotečních zástavních listů jsou denně zveřejňovány v kurzovním lístku. Doba vypořádání prodeje i nákupu je tři pracovní dny. Zvláštní službou pro fyzické osoby je zasílání výnosů z dluhopisů na stanovený peněžní účet.

Emise je součástí patnáctiletého dluhopisového programu hypotečních zástavních listů, jehož celkový maximální objem nesplacených hypotečních zástavních listů stanovila Česká spořitelna na 10 mld. Kč. Prospekt dluhopisového programu se společnými emisními podmínkami a doplněk dluhopisového programu spolu s prospektem hypotečních zástavních listů zúženým o některé údaje, které jsou obsaženy v prospektu dluhopisového programu pro danou emisi, schválila Komise pro cenné papíry a budou k dispozici u České spořitelny jako emitenta, vedoucího manažera a administrátora emise a rovněž na internetových stránkách www.csas.cz. Prospekt dluhopisového programu je k dispozici též na burze.

Česká spořitelna vydala do dnešního dne čtyři emise hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu: první emise v celkovém objemu 3,0 mld. Kč s datem emise 8. listopadu 2002, druhou emisi v maximálním objemu 3,0 mld. Kč s datem emise 6. března 2003, třetí emisi s datem emise 21. srpna 2003 v celkovém objemu 3,0 mld. Kč a čtvrtou emisi v konečném objemu 300 mil. Kč s datem emise 26. dubna 2004. K datu emise páté emise bude celkový objem hypotečních zástavních listů doposud vydaných v rámci dluhopisového programu činit 9,7 mld. Kč.

Klára Gajdušková,

Tisková mluvčí České spořitelny, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).