Hlavní navigace

ČS vydává čtyřleté dluhopisy s kombinovaným výnosem v objemu 400 mil. Kč

Česká spořitelna vydá v pondělí 2. února 2004 první emisi ze svého dluhopisového programu, v jehož rámci je oprávněna vydávat dluhopisy s flexibilním výnosem stanoveným podle konkrétních požadavků investora, tzv. „strukturované dluhopisy“. Česká spořitelna vydává dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč - každý za emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty. Celkový objem činí 400 mil. Kč. Česká spořitelna může navýšit objem emise až do výše 500 mil. Kč v průběhu šestitýdenní emisní lhůty.

Sdílet

Atraktivita nových strukturovaných dluhopisů České spořitelny spočívá v kombinaci garantovaného absolutního výnosu a možnosti získat dodatečný neomezený výnos odvíjející se od růstu evropského akciového trhu vyjádřeného indexem, řekl člen představenstva České spořitelny, Daniel Heler. Dodatečnou jistotou pro investory je postavení a finanční síla emitenta – České spořitelny jako člena vedoucí středoevropské finanční skupiny Erste Bank Group.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva. Česká spořitelna jako emitent dluhopisů garantuje vyplacení 100% jistiny dluhopisů při jejich splatnosti. Současně se Česká spořitelna zavazuje vyplácet každý rok výnos odpovídající pevné úrokové sazbě 1,00 % p.a. a ke dni splatnosti i tzv. Bonus, který je odvozen od růstu akciového indexu DJ EUROSTOXX 50. Dluhopisy jsou splatné 2. února 2008. Bonus je odvozen z procentního nárůstu průměru závěrečných hodnot akciového indexu DJ EUROSTOXX 50 v každém měsíci vůči jeho počáteční hodnotě v době emise dluhopisu.

Investor je navíc chráněn proti případnému poklesu tohoto akciového indexu – do výpočtu Bonusu se započítávají pouze ty závěrečné měsíční hodnoty akciového indexu, které jsou vyšší než jeho počáteční hodnota. Pokud je závěrečná měsíční hodnota akciového indexu nižší než jeho počáteční hodnota, je do výpočtu Bonusu počítána počáteční hodnota tohoto indexu pro daný měsíc. Investor, fyzická osoba, může rovněž využít daňové optimalizace, jelikož kapitálové výnosy z cenných papírů, které jsou v držení fyzické osoby déle než šest měsíců, jsou podle platných právních předpisů ČR osvobozeny od daně z příjmů.

Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a jsou tudíž registrovanými cennými papíry ve smyslu zákona.

Dluhopisy je možné nakoupit v období od 2. února do 12. března 2004 ve velkých regionálních centrech a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč a poměrného úrokového výnosu. Aktuální seznam poboček, které nabízejí dluhopisy, jakož i další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a na bezplatné informační telefonní lince 800 207 207.

Podmínkou k nákupu dluhopisů je aktivní majetkový účet klienta ve Středisku cenných papírů. Prodejní cena dluhopisů České spořitelny se stanovuje denně podle vývoje evropského akciového indexu a aktuálních výnosů na českém dluhopisovém trhu.

Česká spořitelna rovněž nabízí odkoupení dluhopisů od klienta kdykoli před datem splatnosti za stanovenou aktuální cenu pro odkup. Ceny pro prodej i nákup dluhopisů jsou denně zveřejňovány v kurzovním lístku. Doba vypořádání prodeje i nákupu je tři pracovní dny. Zvláštní službou pro fyzické osoby je zasílání výnosů z dluhopisů na stanovený peněžní účet.

Emise je součástí desetiletého dluhopisového programu založeného v září 2003, jehož celkový maximální objem nesplacených dluhopisů stanovila Česká spořitelna na 10 mld. Kč. Prospekt dluhopisového programu se společnými emisními podmínkami a emisní dodatek s doplňkem emisních podmínek pro danou emisi schválila Komise pro cenné papíry a jsou k dispozici u České spořitelny jako emitenta, vedoucího manažera a administrátora emise a na burze.

Klára Gajdušková
Tisková mluvčí České spořitelny, a.s.

Markéta Mühlhoferová
Finanční trhy České spořitelny, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).