Hlavní navigace

ČS vydává 2. tranši páté emise pětiletých HZL v objemu 300 mil. Kč

Česká spořitelna dnes stanovila emisní kurz druhé tranše páté emise hypotečních zástavních listů (HZL), kterou vydává v rámci svého dluhopisového programu. Emisní kurz druhé tranše hypotečních zástavních listů činí 99,38%. Kupón hypotečních zástavních listů byla v srpnu letošního roku pevně stanovena na 3,60% p.a. Celkový objem druhé tranše vydávané k 4. listopadu 2004 činí 300 mil. Kč. Hypoteční zástavní listy mají ISIN CZ0002000409 a splatnost v roce 2009. Jmenovitá hodnota jednoho hypotečního zástavního listu je 10 000 Kč.

Sdílet

Vydáním druhé tranše páté emise hypotečních zástavních listů jsme naplnili celkový maximální rámec dluhopisového programu. Dosažení maximálního objemu programu ve výši 10 mld. Kč potvrdilo, že hypoteční zástavní listy jsou zajímavou alternativou standardních bankovních vkladových produktů pro naše klienty drobného bankovnictví, uvedl Daniel Heler, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny.

Hlavními faktory úspěchu prodeje hypotečních zástavních listů na našich pobočkách jsou: bezpečný charakter investice, nulové zdanění výnosů, předem známý pevný úrok, jednoduchá evidence hypotečních zástavních listů přizpůsobená prodeji na pobočkách České spořitelny a v neposlední řadě aktivní poradenský přístup našich pobočkových pracovníků, uvedl dále Daniel Heler.

Hypoteční zástavní listy jsou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých hypotečních zástavních listů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu. Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést své hypoteční zástavní listy nebo některý z nich na jinou osobu. Podmínkou nákupu nebo prodeje tedy není účet ve Středisku cenných papírů. Hypoteční zástavní listy páté emise je možné nakoupit ve velkých oblastních a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny za aktuální kurz v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč a poměrného úrokového výnosu. Při nákupu HZL na pobočce České spořitelny se čistý výnos do splatnosti pro investora u páté emise hypotečních zástavních listů pohyboval v posledních 30 dnech mezi 3,40% až 3,60%. Aktuální seznam poboček, které nabízejí HZL, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a na bezplatné informační telefonní lince 800 207 207.

Prodejní cena hypotečních zástavních listů České spořitelny se stanovuje denně podle aktuálních výnosů na českém dluhopisovém trhu. Česká spořitelna rovněž nabízí odkoupení hypotečních zástavních listů od klienta kdykoli před datem splatnosti za stanovenou aktuální cenu pro odkup. Ceny pro prodej i nákup hypotečních zástavních listů jsou denně zveřejňovány v kurzovním lístku. Doba vypořádání prodeje i nákupu je tři pracovní dny. Zvláštní službou pro fyzické osoby je zasílání výnosů z dluhopisů na stanovený peněžní účet.

Emise je součástí patnáctiletého dluhopisového programu hypotečních zástavních listů, jehož celkový maximální objem nesplacených hypotečních zástavních listů stanovila Česká spořitelna na 10 mld. Kč. Prospekt dluhopisového programu se společnými emisními podmínkami a doplněk dluhopisového programu spolu s prospektem hypotečních zástavních listů zúženým o některé údaje, které jsou obsaženy v prospektu dluhopisového programu a dále dodatek k tomuto prospektu pro danou emisi schválila Komise pro cenné papíry a budou k dispozici u České spořitelny jako emitenta, vedoucího manažera a administrátora emise a rovněž na internetových stránkách www.csas.cz. Prospekt dluhopisového programu je k dispozici též na burze.

Česká spořitelna vydala do dnešního dne pět emisí hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu: první emise v celkovém objemu 3,0 mld. Kč s datem emise 8. listopadu 2002, druhou emisi v maximálním objemu 3,0 mld. Kč s datem emise 6. března 2003, třetí emisi s datem emise 21. srpna 2003 v celkovém objemu 3,0 mld. Kč, čtvrtou emisi v konečném objemu 300 mil. Kč s datem emise 26. dubna 2004 a pátou emisi v předpokládaném objemu 700 mil. Kč s datem emise 23. srpna 2004. Vydáním druhé tranše páté emise bude naplněn celkový rámec dluhopisového programu, a to ve svém maximálním objemu 10 mld. Kč.

Klára Gajdušková,
Tisková mluvčí
České spořitelny, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).