ČS již vyplatila přes 100 milionů korun klientům Private Investors

Za zhruba tři týdny Česká spořitelna vyplatila klientům makléřské firmy Private Investors více než 106 milionů korun, tedy přes 80 % z celkové sumy náhrad stanovené Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. Z celkového počtu 1 369 majitelů pohledávek Česká spořitelna vyplatila do dnešního dne 1 123 klientů. Výplaty probíhají hladce na všech pobočkách České spořitelny od 2. září 2003 a budou pokračovat až do 2. listopadu 2003.

„Od samého počátku jsem se snažili, aby postup pro výplatu byl maximálně jednoduchý a pohodlný a klienti Private Investors se co nejrychleji dostali ke svým penězům. Tempo a průběh výplat ukazuje, že jsme byli dobře připraveni,“ uvedla Helena Suchánková, zástupce ředitele úseku řízení obchodu.

Majitelé pohledávek Private Investors si mohli zvolit výplatu prostředků buď v hotovosti (po předložení průkazu totožnosti), nebo bezhotovostně převodem na účet v ČS či v jiné bance. Po předložení plné moci mohl o výplatu požádat i zástupce zmocněný majitelem pohledávky. Všichni klienti, kterých se výplata týkala, obdrželi vysvětlující dopis banky spolu s formulářem pro zaslání platby na účet. Kvůli výplatě tedy nebylo nutné navštěvovat pobočku banky. Na vybraných osmi pobočkách České spořitelny jsou klientům Private Investors k dispozici osobní bankéři, se kterými si klienti mohou předem telefonicky sjednat termín výplaty.

Zájem klientů o hotovostní i bezhotovostní výplaty byl zhruba stejný. O výplatu v hotovosti dosud požádalo 560 klientů, bezhotovostnímu převodu dalo přednost 563 klientů Private Investors. Zhruba polovina všech klientů byla vyplacena v Praze, v menší míře probíhaly výplaty v Brně, ve Zlíně a Ostravě.

Česká spořitelna zprostředkovává výplatu klientů Private Investors na základě smlouvy uzavřené s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.