Hlavní navigace

Creditinfo Solutions integruje data Insolvenčního rejstříku do finančních institucí

Společnost Creditinfo Solutions, s.r.o., od doby schválení zákona o úpadku pracuje na propojení informací nového Insolvenčního rejstříku se svými produkty jako jsou Systém Sledování Vazeb, Bureau Connector či Decision Maker a Debt Master. Integrace dat zajistí aktuálnost údajů dříve používané Evidence úpadců (která zůstává dostupná pouze pro historické informace) a vyšší efektivitu při použití získaných informací při rozhodování.

Sdílet

Jednotlivé produkty společnosti Creditinfo Solutions již obsahují integrační rozhraní na Insolvenční rejstřík. Současně je nabízeno samostatné řešení pro plnou integraci dat Insolvenčního rejstříku v rámci jednotlivých informačních systémů. Plnou integraci dat aktuálně prodělal také Systém Sledování Vazeb v nové verzi 5.0.

„Insolvenční rejstřík je první veřejně dostupný použitelný zdroj o stavu dluhů a insolvenčních řízení fyzických osob, který je zřízen a provozován ze zákona,“ říká Jan Denemark, Chief Operating Officer Creditinfo Solutions. „Společnosti poskytující úvěrové produkty, jako např. banky, leasingové společnosti či jiné splátkové firmy, měly dosud k dispozici pouze údaje o firmách a podnikatelích. Nyní však mohou velice efektivně řídit a průběžně monitorovat riziko u svých produktů i pro fyzické osoby,“ dodává J. Denemark.

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který nahrazuje zákon o konkursu a vyrovnání. Od 1. 1. 2008 jsou také veškeré insolventní stavy evidovány a publikovány v novém Insolvenčním rejstříku (http://isir.justice.cz).

Aktualizace Insolvenčního rejstříku je ve srovnání s Evidencí úpadců mnohem rychlejší. Totéž platí i o evidenci návrhů na konkurz publikovaných na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Informace o zahájení insolvenčního řízení (dříve na úrovni návrhu na konkurz) je v Insolvenčním rejstříku k dispozici i o tři dny dříve. Novinkou je v případě insolvenčního řízení výrazné zkrácení všech lhůt a zejména jejich přesná definice.

V Insolvenčním rejstříku jsou k dispozici následující informace:

 • veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení,
 • veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka (podání jsou s ohledem na ochranu osobních údajů v některých případech anonymizována),
 • zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích,
 • zákonem stanovené informace o dlužnících.

V insolvenčním řízení je více než sto možných typů událostí. Z hlediska využití informací jsou důležité jen ty události, které mění stav řízení. Jsou označeny takto:

 • Před rozhodnutím o úpadku
 • Moratorium
 • V úpadku
 • Mylně zapsáno
 • Povolena reorganizace
 • Povoleno oddlužení
 • Prohlášený konkurs
 • Obživlá věc
 • Prohlášený konkurs po zrušení vrchním soudem
 • Vyřízená věc
 • Zrušeno vrchním soudem
 • Odškrtnutá – skončená věc
 • Pravomocná věc

Uživatelé produktů Creditinfo Solutions mohou využívat informace o stavu insolvenčních řízení včetně následné možnosti zobrazení tzv. „detailu“, kde je přehled jednotlivých událostí. Díky efektivní integraci rejstříku mohou být klienti vybaveni nástrojem pro okamžitou reakci na aktuální záznamy v rejstříku, které obsahují informace o dlužníkovi nebo partnerovi klienta.

Kromě SSV Monitoru, který je zaměřený na právnické osoby a podnikatele, tak přichází na trh i Insolvenční Monitor, který lze integrovat do IT prostření dané společnosti či instituce, a je prakticky v reálném čase aktualizován s Insolvenčním rejstříkem. Následným dotazem z produktů Decision Maker, Debt Master či jiného bankovního systému se vrátí odpověď o stavu daného subjektu, a na základě definované strategie je rozhodnuto o dalším postupu (např.: zesplatnění pohledávek, jiný vymáhací proces, a další).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).