Hlavní navigace

ČP: Pokyny pro zaplavené klienty

Vážení spoluobčané pojištění u České pojišťovny,

Sdílet

dovolujeme si Vám předat několik důležitých informací k Vaší nynější složité situaci, způsobené prudkým táním sněhu a následnými záplavami přívalovou vodou z polí, potoků a řek.

V případě, že v současné době došlo k zaplavení Vašeho nemovitého nebo movitého majetku, který máte pojištěn u České pojišťovny, máme pro Vás několik užitečných rad a návodů, jak v této situaci postupovat co nejracionálněji, aby mohla být i Vaše případná škoda vyřešena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

Pro včasné vyřízení pojistné události je důležitá i rychlost, s jakou nám Vaši škodu oznámíte, aby škoda mohla být vyřízena v co nejbližším termínu.

Případné vzniklé škody nám můžete hlásit:

  • na telefonnm čísle Klienstského servisu ČP 841 114 114
  • nebo korespondenčně na adrese:
    Česká pojišťovna a.s.
    P.O.BOX 305

    601 00 Brno

Další informace můžete rovněž zjistit na našich webových stránkách www.cpoj.cz .

Co udělat pro prevenci škod

Jestliže ještě k zaplavení objektů ani movitých věcí nedošlo, snažte se učinit v rámci svých možností taková opatření, aby Vám případná záplava způsobila škody co nejmenší. Nejlépe toho lze dosáhnout tím, že se vodě postaví do cesty překážka v podobě pytlů s pískem (nebo zeminou), movité věci se vynesou do vyšších pater nebo na výše položená místa. POZOR, vždy je nutné myslet i na jejich zabezpečení před následnou škodou (například před deštěm, nebo před jejich odcizením apod.), aby vynaložená námaha nebyla marná.

Co udělat po škodě

V případě, že již k zaplavení nemovitostí a v nich uložených movitých věcí došlo, potom je potřeba, abyste co nejrychleji, jak Vám to situace po návratu do místa bydliště (po opadnutí nebo odčerpání vody) umožní, začali zachraňovat živlem zasažené věci. To znamená postupně je vyprostit ze zaplavených objektů a roztřídit na zničené a poškozené. V případě možnosti proveďte jejich fotodokumentaci.

Po opadnutí vody můžete začít zaplavené nemovitosti čistit od bahna a naplavenin (pokud můžete, pořiďte si fotodokumentaci) a začněte s jejich případnou očistou a vysoušením.

Veškeré zachraňovací práce a další činnosti sepište do seznamu a vytvořte i seznam zničených a poškozených věcí s uvedením jejich popisu, pořizovací ceny a stáří. Každý seznam opatřete svým podpisem a datem vyhotovení.

ZNIČENÉ VĚCI

Zbytky zničených věcí ponechte, pokud Vám to situace dovolí, uložené v místě (na dvoře pod plachtou apod.), k následné prohlídce pracovníkům České pojišťovny. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné a budete muset začít s odstraňováním zbytků dříve (tedy před návštěvou pracovníků České pojišťovny), bude nezbytně nutné zajistit průkaznost vzniku škody a její výše a dále i průkaznost existence uvedených důvodů, pro které musely být zbytky odstraněny (např. Vaší vlastní fotodokumentací, nařízením hygienika apod.). Nesplnění této povinnosti pojištěného by mohlo za určitých okolností ovlivnit výplatu pojistného plnění nebo jeho výši.

POŠKOZENÉ VĚCI

Šaty, osobní prádlo apod., které bylo zasaženo a k jehož záchraně bude postačovat vyprání nebo vyčištění v čistírně, můžete vyprat nebo nechat vyčisti. Při praní si pečlivě poznamenejte počet vypraných praček. Účty z čistírny předložte k seznamu poškozených věcí. Věci, na kterých zůstalo poškození, ponechte k prohlídce pracovníkům České pojišťovny.

U věcí, které bude po vysušení a očištění možné opravit, vyčkejte s opravou na pokyn pojistitele. Pokud bude nutné z bezpečnostních , hygienických nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo s odstraňováním zbytků dříve, i v tomto případě bude nezbytně nutné zajistit průkaznost vzniku a výše škody i průkaznost existence uvedených důvodů (jako u věcí zničených). Nesplnění této povinnosti pojištěného by mohlo za určitých okolností ovlivnit výplatu pojistného plnění nebo jeho výši.

Co připravit k návštěvě mobilního technika České pojišťovny

Připravte si platnou Pojistnou smlouvu z které budete požadovat odškodnění s dokladem o zaplacení pojistného, seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte, pořizovací doklady, účty (jestliže je máte k dispozici) a v případě poškození stavby její stavební plány, fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, jestliže ji budete mít.

Vážení spoluobčané, přáli bychom Vám, aby Vás povodně a záplavy nezasáhly a v případě, že přeci jen dojde k poškození Vašeho majetku, doufáme, že Vám tento návod pomůže zmírnit starosti spojené s případnou likvidací pojistných škod.

V úctě

Ing. Marek Orawski
vrchní ředitel úseku likvidace pojistných událostí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).