Hlavní navigace

ČP Invest pozastavuje vydávání a odkupování podílových listů slučovaných fondů

Dne 23. 7. 2004 rozhodlo představenstvo ČP INVEST investiční společnost o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů Český a Moravskoslezský a Fondu korporátních dluhopisů. Důvodem je technické provedení výměny podílových listů těchto tří slučovaných fondů.

Sdílet

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bude uskutečněno v termínu od půlnoci 7. 8. 2004 do půlnoci 22. 8. 2004 včetně. Po tuto dobu bude přerušeno vyhlašování kurzů podílových listů a budou pozastaveny prodeje a nákupy podílových listů. Pro splnění informační povinnosti bude posledním pracovním dnem pátek 6. 8. 2004 a prvním obchodním dnem pondělí 23. 8. 2004.

Důvodem pozastavení je technické provedení výměny podílových listů slučovaných fondů Českého a Moravskoslezského za podílové listy přejímajícího fondu Fond korporátních dluhopisů v databázích Střediska cenných papírů a v dílčí evidenci spravované ČP INVESTEM. Délka pozastavení vychází z provozních důvodů SCP, neboť výměnu lze provést pouze v nepracovních dnech, kdy je SCP mimo provoz. Klienti po vyznačení změn budou informováni změnovými výpisy s vysvětlením.

Otevřené podílové fondy Český a Moravskoslezský se slučují s Fondem korporátních dluhopisů na základě povolení Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 7. 5. 2004. „Podílníci Českého a Moravskoslezského fondu, kteří neuplatnili právo na odkup svých podílových listů do 28. 7. 2004, se stanou od 7. 8. 2004 podílníky přejímajícího Fondu korporátních dluhopisů, což je jeden z nejlepších dluhopisových fondů na současném trhu. Klienti slučovaných fondů získají výhody plynoucí z úspor z rozsahu majetku v novém fondu a z nižšího správcovského poplatku,“ říká Jakub Sýkora, ředitel odboru prodeje a marketingu ČP INVEST. Podílové listy klientů původních fondů jim budou vyměněny za podílové listy Fondu korporátních dluhopisů v poměru podle výše vlastního kapitálu připadajícího na jejich podílový list ke dni 7. 8. 2004.

Fond korporátních dluhopisů získal nejvyšší hodnocení (*****) za rok 2003 v hodnocení Fond Scoringu* zpracovávaném analytiky CRA Rating Agency a finančního serveru Peníze.cz a tento vysoký scoring si udržuje doposud.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).