Hlavní navigace

Commerzbank AG předložila výroční zprávu o hospodaření za rok 2010

[Tisková zpráva] Commerzbank učinila v roce 2010 velké strategické a provozní pokroky. S hospodářským výsledkem koncernu dle účetních standardů IFRS ve výši 1,4 miliardy eur se koncern vrátil k ziskovosti o jeden rok dříve, než se plánovalo. Odpovídá to zvýšení o 6 miliard oproti roku 2009.

Sdílet

•    Návrat k ziskovosti o rok dříve, než se plánovalo, plus další snížení rizik

•    Provozní zisk za rok 2011 se očekává výrazně vyšší než za rok 2010, ‘Roadmap 2012‘ potvrzena

•    Celková peněžitá odměna pro představenstvo za rok 2010 omezena na částku 500.000 eur

Commerzbank učinila v roce 2010 velké strategické a provozní pokroky. S hospodářským výsledkem koncernu dle účetních standardů IFRS ve výši 1,4 miliardy eur se koncern vrátil k ziskovosti o jeden rok dříve, než se plánovalo. Odpovídá to zvýšení o 6 miliard oproti roku 2009. „Ve všech čtyřech kvartálech jsme dosáhli kladného výsledku a opět jsme o něco snížili rizika. S naší strategií ,Roadmap 2012‘ se nám daří postupovat dopředu. Rovněž jsme dokončili velkou část integrace společnosti Dresdner Bank,“ říká předseda představenstva Martin Blessing ve zprávě o hospodaření za rok 2010.

V individuální účetní uzávěrce Commerzbank AG sestavené podle předpisů Obchodního zákoníku (OZ) byla za rok 2010 vykázána roční ztráta 1,2 mld. eur. Hlavní příčinou bylo odepsání účetní hodnoty banky Eurohypo v účetní uzávěrce Commerzbank AG dle OZ ve výši 1,9 mld. eur. Kvůli roční ztrátě vykázané v individuální účetní uzávěrce společnosti Commerzbank AG tak není možné vyplácení dividend na instrumenty vlastního kapitálu, které jsou závislé na zisku. To platí i pro tiché vklady do zvláštního fondu pro stabilizaci finančního trhu (SoFFin – Finanzmarktsta­bilisierung).

Na základě těchto skutečností se peněžitá odměna představenstva Commerzbank omezila v roce 2010 – stejně jako v letech 2008 a 2009 – na 500.000 eur. Variabilní odměna se nevyplácela. Celková finanční odměna členů představenstva Commerzbank se v porovnání s předchozím rokem zvýšila zhruba o 360.000 eur na téměř 4,6 milionů eur. Podstatným důvodem je rozšíření představenstva od 1. června 2009. V rámci svého nového systému odměňování, který byl zaveden pro celou banku v roce 2010, snížila Commerzbank podstatným způsoben rovněž podíl krátkodobých variabilních odměn. Naproti tomu byl zvýšen pevný základní plat a dlouhodobé položky odměny (viz strana 51 a 61).

Přehled segmentů

Ve vykazovaném roce dosáhl klíčový segment (včetně segmentu Ostatní a Konsolidace) banky celkového provozního zisku 2,0 mld. eur. V segmentu privátních klientů se v roce 2010 zavedla po celém Německu značka nové Commerzbank. Banku tak v budoucnu bude v Německu reprezentovat na 1 200 poboček. Provozní zisk byl v roce 2010 nižší než v roce 2009, což bylo dáno zejména dopady integrace. Pohyboval se okolo 48 milionů eur (viz strana 93 až 101). Segment středně velkých firem dosáhl s 1,6 miliard eur nejlepšího provozního výsledku od svého založení a mohl dále vylepšovat svoji vedoucí pozici.

V budoucnu si svůj podíl na trhu upevní zejména u menších podniků (viz strana 103 až 111). Segment Central & Eastern Europe (CEE) zahájil v roce 2010 obrat v trendu. Díky úspěšným restrukturalizačním programům a konjunkturálnímu oživení středoevropských a východoevropských trhů bylo dosaženo kladného provozního zisku ve výši 53 milionů eur (viz strana 113 až 121). Segment Corporates & Markets se svým provozním ziskem ve výši 786 milionů eur ve vykazovaném roce 2010 přispěl podstatnou měrou k hospodářskému výsledku koncernu. Počet transakcí a zmocnění plynule rostl zejména v segmentu Corporate Finance (viz strana 123 až 129).

V ostatních segmentech se rizika a aktiva dále redukovala a proběhla optimalizace portfolií. Segment státních půjček (Sovereign Exposure) Portugalsku, Španělsku, Itálií, Irsku a Řecku se převážně v oblasti veřejných financí snížil ve srovnání s koncem roku 2009 o 3,1 miliardu eur na 16,8 miliard eur (viz strana 175). Přesto byly v segmentu Asset Based Finance ještě v roce 2010 znát dopady finanční a hospodářské krize. Provozní zisk byl mínus 1,3 miliardy eur (viz strana 131 až 137). Portfolio segmentu Restructuring Unit uzavřelo své hospodaření s výrazně kladným provozním ziskem ve výši 675 milionů eur, a to hlavně díky opakovanému zájmu investorů a rostoucí likviditě v oblastech Structured Credit a Credit Trading. I nadále se pokračovalo ve snižování portfolia (viz strana 138 až 140).

Výhled

V aktuálním účetním roce 2011 by měly všechny úseky dosáhnout patrného pokroku na poli provozního zisku. I přes tíživou situaci na trzích v některých zemích eurozóny si Commerzbank klade za cíl dosáhnout za rok 2011 výrazně vyššího provozního zisku dle IRFS než v roce 2010. V roce 2012 by měl být provozní zisk koncernu více jak čtyři miliardy eur, za předpokladu i nadále stabilních podmínek na trhu a před dopady regulace. Rovněž v integraci se bude pokračovat podle plánu. Martin Blessing k tomu ve zprávě o hospodaření za rok 2010 uvádí toto: „Posledním krokem po migraci dat o zákaznicích a produktech bude sloučení téměř 400 dvojic našich poboček, které začne od poloviny roku 2011. Do roku 2012 by měl být tento proces ukončen“ (viz strana 20 až 25 jakož i 159, 160).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).