Hlavní navigace

ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2011

[Tisková zpráva] Nová makroekonomická prognóza očekává, že celková inflace vzroste v roce 2012 v důsledku zvýšení DPH mírně nad 3 %.

Sdílet

  • Nová makroekonomická prognóza očekává, že celková inflace vzroste v roce 2012 v důsledku zvýšení DPH mírně nad 3 %; od začátku roku 2013 se vrátí k cíli
  • Měnověpolitická inflace se bude pohybovat v blízkosti 2% cíle na celém horizontu prognózy
  • Hospodářský růst v letošním roce mírně zpomalí zejména vlivem odeznění investic do zásob, fiskální konsolidace a zvolňování zahraniční poptávky; v roce 2012 domácí ekonomický růst nepatrně zesílí, k výraznému zrychlení tempa růstu HDP dojde až v roce 2013
  • Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje
  • S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012. Na primární dopady změn DPH úrokové sazby nereagují, sekundární dopady daňových změn budou nevýrazné

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 11. srpna 2011 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB, která představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková inflace v roce 2012 vlivem zvýšení DPH mírně přesáhne 3% hodnotu a na začátku roku 2013 se opět vrátí k cíli. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude na celém horizontu prognózy pohybovat v blízkosti 2% inflačního cíle.

Hospodářský růst v celém roce 2011 nepatrně zpomalí na 2,1 % zejména v důsledku zpomalení investic do zásob, fiskální konsolidace a v závěru roku též vlivem zvolnění zahraniční poptávky. Hlavním zdrojem letošního růstu HDP bude čistý vývoz. V roce 2012 k růstu přispějí již všechny složky domácí poptávky, nejvíce fixní investice a spotřeba domácností. Tempo růstu HDP se však zvýší jen nepatrně, neboť příspěvek čistého vývozu při oslabení zahraniční poptávky dočasně překmitne do záporných hodnot. K výraznému zesílení hospodářského růstu dojde až v roce 2013, kdy odezní vliv fiskální konsolidace, zvýrazní se oživení na trhu práce a již plynule poroste zahraniční poptávka. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví v roce 2011 stagnací celkové zaměstnanosti a jejím lehkým nárůstem v roce 2012, což se odrazí v poklesu míry nezaměstnanosti v příštím roce. Růst mezd v podnikatelské sféře bude postupně zrychlovat při nadále utlumeném vývoji mezd v nepodnikatelské sféře.

Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012. K nárůstu sazeb směrem k dlouhodobě rovnovážné úrovni bude v delším období docházet spolu s postupným obnovováním domácích inflačních tlaků a mírným růstem úrokových sazeb v zahraničí. Na primární dopady změn sazeb DPH sazby nereagují. Sekundární dopady těchto daňových změn jsou předpokládány nevýrazné.

Plné znění Zprávy o inflaci (pdf, 5,3 MB)

Klíčové makroekonomické indikátory ve formátu xls

Tabulky a grafy ze Zprávy o inflaci ve formátu xls

Aktuální
prognóza ČNB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).