Hlavní navigace

ČNB a MF doporučily termín přijetí eura zatím nestanovovat

[Tisková zpráva] Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí doporučily prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2012 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Sdílet

Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ (dále Vyhodnocení), přijala vláda na svém zasedání

Maastrichtské konvergenční kritérium dlouhodobých úrokových sazeb i kritérium podílu vládního dluhu na hrubém domácím produktu jsou v současnosti plněna a také výhled jejich pokračujícího plnění je realistický. V případě cenového kritéria lze očekávat, že ČR v roce 2012 toto kritérium dočasně plnit nebude zejména z důvodu zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty. Kritérium stability měnového kurzu ČR aktuálně neplní, neboť se země nenachází v kurzovém mechanizmu ERM II. Kritérium deficitu veřejných rozpočtů ČR neplní.

Vývoj v posledních letech byl výrazně ovlivněn dopady světové finanční a hospodářské krize. Česká ekonomika proto dočasně přestala dohánět ekonomickou úroveň eurozóny, na druhou stranu však vykazuje prvky zvýšené sladěnosti s eurozónou v průběhu hospodářského cyklu. V důsledku světové krize došlo v eurozóně i v dalších zemích EU včetně České republiky k ekonomické recesi a výraznému zhoršení stavu veřejných financí a k následné fázi postupného hospodářského oživení a konsolidace veřejných rozpočtů.

V souvislosti s dluhovou krizí některých zemí eurozóny vznikly nové evropské instituce a mechanismy, které zvyšují potenciální náklady spojené s přijetím eura, resp. významně rozšiřují obsah závazku přijmout v budoucnu euro. Například po vstupu do eurozóny by se Česká republika zřejmě stala účastníkem Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), a tedy i jeho spolufinancujícím subjektem. ESM na sebe navíc  v době ustavení pravděpodobně převezme přinejmenším nevyplacené a neprofinancované půjčky stávajícího záchranného mechanismu EFSF. Pomalejší růst zemí EU rovněž znamená komplikaci pro řešení dluhové krize. Do budoucna bude nutné i nadále pozorně monitorovat a vyhodnocovat schopnost evropských mechanismů a institucí řešit vyhrocené problémy v oblasti veřejných financí a správy ekonomických záležitostí v zemích eurozóny.

V této situaci proto nelze dospět k závěru, že bylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).