Hlavní navigace

ČMSS poskytla v červenci úvěry v objemu téměř 2 miliard korun

Ke dni 31. července 2003 poskytla největší česká stavební spořitelna 42.038 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v objemu 9,71 miliard korun. V meziročním srovnání narostl počet poskytnutých úvěrů o 33,1 %; jejich objem narostl o 95,5 %.

Doba čtení: 1 minuta

Měsíc červenec 2003 se vyznačoval doposud nejvyšším zájmem klientů ČMSS o financování bytových potřeb úvěry ze stavebního spoření a překlenovacími úvěry. Během tohoto měsíce jich ČMSS poskytla 8.291, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 48,5 %. Objem poskytnutých úvěrů v tomto měsíci dosáhl 1,95 miliardy korun, což je oproti stejnému období loňského roku více než dvojnásobek (nárůst o 115,8 %). Jedná se o doposud největší objem finančních prostředků poskytnutých ČMSS formou úvěrů a překlenovacích úvěrů během jediného měsíce.

Výsledky v úvěrové oblasti vykazované v posledních měsících nejen největší českou stavební spořitelnou, kterou je ČMSS, ale i všemi ostatními stavebními spořitelnami fungujícími na českém trhu jednoznačně potvrzují, že stavební spoření, které letos slaví 10 let své existence v českých podmínkách, je dnes nejčastěji využívaným finančním produktem k financování bydlení.

Jak vyplývá ze skladby účelového využívání těchto finančních prostředků, jejich velká část je používána na tzv. malé investice, které velice významným způsobem přispívají ke zlepšení kvality bydlení. Jde o nejrůznější rekonstrukce, úpravy a modernizace stávajícího bydlení klientů. Ti zejména v menších obcích řeší své bytové potřeby často svépomocí a postupnou přestavbou či úpravou své nemovitosti. I v případě akvizice nemovitosti počítají s její postupnou úpravou. Téměř 34 % z celkového objemu poskytnutých úvěrů a překlenovacích úvěrů bylo klienty ČMSS využito právě na rekonstrukce a modernizace.

Svou variabilitou a možnostmi využití pro bytové potřeby nejrůznějšího rozsahu plní stavební spoření roli finančního produktu pro nejširší vrstvy obyvatel.

Praha, 15. srpna 2003