Hlavní navigace

ČMSS na XIII. kongresu evropských stavebních spořitelen

Sdílet

Ve dnech 25. až 28. září 2001 se ve španělské Palma de Mallorca sešli představitelé evropských stavebních spořitelen na XIII. kongresu evropských stavebních spořitelen, který se tentokrát konal pod mottem „Financování bydlení přesahuje hranice“. Kongres tradičně pořádá Asociace evropských stavebních spořitelen. Nejúspěšnější stavební spořitelnu působící v České republice, Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s., na tomto významném setkání reprezentovali členové představenstva Ing. František Šejnoha a Dr. Petr Kielar.

Prezident Asociace evropských stavebních spořitelen Heinz Wilderer při příležitosti zahájení kongresu řekl:

„Evropa je v pohybu: Evropská unie vypracovává stále nová a nová opatření, jež se bezprostředně nebo ve formě národních právních norem projevují v našem životě. Během několika let se Evropská unie chystá přijmout nové členy. Její úloha tak s ohledem na výrazně rozdílné hospodářské a politické vztahy v jednotlivých zemích nebude snadná. Proto je zvlášť důležité, že také Asociace evropských stavebních spořitelen může při utváření prostředí na celoevropské úrovni přispět vysokou odbornou fundovaností svých členů. Naše asociace se velice významně angažovala právě v oblasti ochrany spotřebitele a finančních služeb, které již dávno překročily hranice jednotlivých států.“

Čtyřdenní kongresový program se zabýval aktuálními tématy, jež se přímo či nepřímo odrážejí i v činnosti a hospodaření stavebních spořitelen v mnoha evropských zemích. Zazněly zde například diskusní příspěvky na téma, jak se jednotlivé evropské země vypořádávají s evropskými rámcovými podmínkami. Pozornost byla věnována i problematice přistěhovalectví nebo stárnutí evropské populace se všemi jeho sociálními i hospodářskými dopady. Hlavním tématem kongresu však bylo přirozeně stavební spoření a financování bydlení.

V poslední době nabývá na významu problematika individuálního zabezpečení bydlení jako cesta k zajištění a nezávislosti ve vyšším věku. Obyvatelé, kteří si v produktivním věku zabezpečí vlastní bydlení, se v budoucnu budou muset méně spoléhat na příjmy z důchodu. Jak dokazují aktuální studie, vlastníci nemovitostí mají lepší kvalitu bydlení a života nejen v mladém věku, ale díky bydlení bez povinnosti platit nájemné jsou jejich finanční možnosti i ve vyšším věku mnohem větší.

Co považoval na kongresu za nejdůležitější a inspirativní pro Českomoravskou stavební spořitelnu a pro stavební spoření v České republice, shrnuje člen představenstva ČMSS Ing. František Šejnoha takto:

„Podle mého názoru existuje dnes několik hlavních tematických okruhů, které budou určovat naši obchodní politiku pro nadcházející roky. Prvním z nich je fakt, že podíl vlastnického bydlení na celkovém bytovém fondu v České republice zatím zaostává za průměrem zemí EU. Významným faktorem je i to, že věková struktura obyvatel se dále vyvíjí směrem k prodlužování lidského věku. A také jsem přesvědčen o tom, že role a zásahy státu budou při řešení bytové politiky postupně ustupovat do pozadí. ČMSS ve své významné pozici na českém trhu bude tyto vývojové tendence spoluurčovat a brát je v úvahu při formulování své nové strategie. Zavazující a potěšitelná je skutečnost, že stavební spořitelny s domicilem v České a Slovenské republice tvořily na Kongresu po spořitelnách ze SRN druhou nejvýznamnější skupinu. Podobná středoevropská kultura a mentalita vytvářejí předpoklady pro aplikaci vývojových tendencí s krátkým časovým zpožděním i v naší zemi. Proto považuji za důležité kromě každodenní praktické činnosti spořitelny při uspokojování okamžitých potřeb našich klientů i přípravu střednědobých plánů a dlouhodobé strategie. Rovněž příprava a následné dobrovolné přijetí Kodexu pro poskytování úvěrů na řešení bytových otázek bude zásadní věcí ve vztahu klient spořitelna.“

Asociace evropských stavebních spořitelen sdružuje stavební spořitelny z Belgie, České republiky, Egypta, Francie, Itálie, Izraele, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Maroka, Německa, Norska, Rakouska, Slovenska, Španělska, Tunisu, Turecka a Velké Británie. V současné době vyvíjí Asociace usilovnou činnost především v oblasti vzájemné výměny informací a zkušeností mezi členy Evropské unie a jejími novými členy, především v oblasti financování bytové výstavby a bytové politiky.

ČMSS je největší a nejvyhledávanější stavební spořitelnou v ČR. ČMSS dnes patří k nejobdivovanějším českým firmám: v oboru Peněžnictví a pojišťovnictví se v 1. pololetí 2001 umístila na prvním místě v prestižní anketě Czech Top 100. Za firemní image, kterou buduje na spolehlivosti, profesionalitě a úctě k zákazníkům, převzala ČMSS prestižní cenu Rhodos 2000. Také její snaha přibližovat se klientům prostřednictvím moderních komunikačních cest byla odborníky pozitivně hodnocena: ČMSS převzala Cenu odborné poroty serveru Peníze.cz za nejlepší internetovou prezentaci stavebních spořitelen. Oblibu, spolehlivost a důvěryhodnost ČMSS pravidelně potvrzují i marketingové průzkumy mezi veřejností.

Praha, 16. října 2001

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).