Hlavní navigace

ČMSS k 30. 9.2001: padla magická hranice 1,5 milionu platných smluv

Sdílet

Obchodní a hospodářské výsledky ČMSS, a.s. k 30. 9. 2001

I třetí čtvrtletí roku 2001 bylo pro stavební spoření velmi úspěšné. Největší stavební spořitelna působící v ČR, ČMSS, se počtem nově uzavřených smluv na dosah přiblížila svému rekordnímu celoročnímu obchodnímu výsledku z roku 2000 ( 437 851 nových smluv). V tomto období byly realizovány významné kroky v oblasti podpory úvěrových aktivit ČMSS. Vedle opatření vedoucích k snížení administrativní zátěže při poskytování úvěrů došlo ke schválení a vyhlášení nových Všeobecných obchodních podmínek ČMSS. I změny provedené v těchto nových podmínkách jsou zaměřeny na podporu klientů, kteří využívají k řešení svých bytových potřeb úvěrové financování.

Za tři čtvrtletí roku 2001 uzavřela ČMSS 406 763 nových smluv o stavebním spoření na cílovou částku 60,55 mld. Kč. Ve stejném období také poskytla 31 478 překlenovacích úvěrů (tzv. meziúvěrů) a úvěrů ze stavebního spoření. Ke dni 30. 9. 2001 ČMSS eviduje celkem 1 570 582 platných smluv. I nadále tak ČMSS zůstává největší a nejvyhledávanější stavební spořitelnou v ČR.

I. Spoření

Za tři čtvrtletí roku 2001 uzavřela ČMSS 406 763 nových smluv o stavebním spoření na cílovou částku 60,55 mld. Kč. V obou těchto ukazatelích ještě posílila svou vedoucí pozici na trhu stavebního spoření v ČR. K 30.9. 2001 činil podíl ČMSS na trhu stavebního spoření v počtu nově uzavřených smluv 39,6 %.

Podíl ČMSS na trhu ve výši cílové částky nově uzavřených smluv dosáhl v tomto období 44,3 %.

Rekapitulace – Obchodní výsledky ČMSS k 30.9. 2001:

Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření 406 763
Podíl na trhu v počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření 39,7 %
Celkový počet platných smluv 1 570 582

Cílová částka nově uzavřených smluv o st. spoření 60,55 mld. Kč
Podíl na trhu ve výši cílové částky nově uzavřených smluv o st. spoření 44,4 %
Cílová částka platných smluv 253,84 mld. Kč

Celková výše vkladů 44,14 mld. Kč

II. Úvěry

Ve fázi spoření si účastník stavebního spoření buduje vlastní kapitál. Zároveň si ověří, jakou částku je schopen ze svých příjmů měsíčně odkládat na řešení bytových potřeb. Ve fázi úvěrové potom využije vzniklého nároku na úvěr, jehož splácení je spojeno přibližně se stejným měsíčním zatížením jako ve fázi spoření. Objem dostupných finančních prostředků se přitom klientovi v podstatě zdvojnásobí.
Pokud je klient nucen řešit svou bytovou potřebu dříve, než splní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, nabízíme ještě jedno řešení. Jde o financování pomocí tzv. meziúvěru, který slouží k překlenutí období mezi okamžikem potřeby čerpání úvěru a okamžikem splnění podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Meziúvěr je poskytován až do výše cílové částky, na kterou má klient uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Meziúvěr se v průběhu svého trvání nesplácí, splácí se pouze úroky. Splacen je jednorázově v okamžiku přidělení úvěru ze stavebního spoření naspořenou částkou a tímto úvěrem.
Úrokové sazby ČMSS u meziúvěrů se dnes pohybují podle jednotlivých typů meziúvěrů v rozmezí 6,5 % až 8,5 % p.a. Cílem ČMSS je, aby výhodných podmínek pro poskytování úvěrů a meziúvěrů mohlo využívat co nejvíce klientů. ČMSS vyřizuje a zpracovává žádosti o úvěry a meziúvěry zcela zdarma.

Od 1. září 2001 ČMSS svou nabídku v oblasti poskytování meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření dále rozšířila. Mottem této nabídky je „Meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření snadno a rychle“. Hlavním cílem je zpřístupnit co největšímu množství klientů meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření a snížit jejich zatížení při vyřizování žádostí a maximálně tak zrychlit celý proces k získání požadovaných peněžních prostředků.

Tato nabídka je zaměřena na cílovou skupinu klientů, kteří již mají naspořeno 50 % cílové částky a výše hodnotícího čísla u jejich smluv o stavebním spoření dosáhla podle zvolené tarifní varianty minimálně 50 (rychlá varianta), 30 (standardní varianta) respektive 22 (dlouhodobá varianta). Maximální výše takto poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo meziúvěru je 150.000,– Kč včetně.

ČMSS během tří čtvrtletí roku 2001 poskytla celkem 31 478 úvěrů a meziúvěrů v celkové výši 4,45 mld. Kč. Od svého založení již ČMSS poskytla celkem 231 272 úvěrů a meziúvěrů ve výši 29,35 mld. Kč. V této oblasti tak má ČMSS rozhodující postavení mezi stavebními spořitelnami.

Rekapitulace obchodních výsledků k 30.9.2001:

Počet nově poskytnutých úvěrů a MÚ 31 478
Celkový objem poskytnutých úvěrů a MÚ 4,45 mld. Kč

Celkový počet poskytnutých úvěrů a MÚ za dobu činnosti 231 272
Celkový objem poskytnutých úvěrů a MÚ za dobu činnosti 29,35 mld. Kč

III. Hospodářské výsledky ČMSS k 30. 9. 2001

Z hlediska hospodářských výsledků hodnotí ČMSS první tři čtvrtletí roku 2001 jako úspěšné. ČMSS disponuje základním jměním ve výši 1,5 mld. Kč, které spolu se zákonnými rezervními fondy vypovídá o bezpečnosti a stabilitě banky. Bilanční suma k 30. 9. 2001 činí 51,090 mld. Kč; v porovnání se stejným obdobím roku 2000 tato hodnota představuje nárůst o 19,9 %. V tomto období vykázala ČMSS zisk ve výši 510 mil. Kč., což ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 představuje nárůst o 23,2 %.

Rekapitulace hospodářských výsledků ČMSS: hlavní ukazatele, neauditované, CAS

k 30.9. 2001
Základní jmění 1,5 mld. Kč
Bilanční suma 51,090 mld. Kč
Zisk 510 mil. Kč

Praha, 15. listopadu 2001

Kontakt:
Mgr. Pavla Paseková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).