Hlavní navigace

ČMSS efektivně rozšiřuje svou nabídku o další produkty

[Tisková zpráva] Novinkou je Životní pojištění od Lišky a dále pojištění majetku a odpovědnosti.

Sdílet

Produktové portfolio Českomoravské stavební spořitelny umožňuje klientům a dalším zájemcům účelně řešit otázky spojené s financováním bytových potřeb, se zhodnocováním úspor, se zajištěním na stáří a v oblasti základních bankovních produktů. Od února ČMSS skladbu produktů rozšiřuje o dvě novinky. První je Životní pojištění od Lišky a druhou pojištění majetku a odpovědnosti. Oběma produkty vychází ČMSS vstříc klientským potřebám v rodinných financích.

Životní pojištění od Lišky

Životní pojištění od Lišky je investiční životní pojištění, které pro ČMSS exkluzivně připravila ČSOB Pojišťovna, a. s. Jde o běžně placené životní pojištění. Poskytuje klientům maximální ochranu před riziky, která mohou v životě nastat, a zároveň umožňuje zhodnotit jejich úspory. Životní pojištění od Lišky se řadí mezi cenově zajímavé životní pojištění na trhu.

V jedné pojistné smlouvě lze pojistit jednu či dvě dospělé osoby a až pět dětí. Životní pojištění od Lišky tak komplexně zajistí celou rodinu. Každý pojištěný může mít přitom sjednaná jiná rizika. Klient má možnost mimo jiné zabezpečit sebe i své blízké pro případ:

  • smrti následkem úrazu s dvojnásobným plněním při dopravní nehodě
  • smrti
  • trvalých následků úrazu s progresivním plněním až do částky 10 milionů korun
  • vážné choroby
  • pobytu v nemocnici; v případě hospitalizace bude vyplacena za každý den sjednaná denní dávka, a to od 1. noci pobytu
  • pracovní neschopnosti následkem nemoci
  • 488 diagnóz v případě denního odškodného v případě úrazu
  • plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu s opakovanou výplatou pojistného plnění, kdy povinnost platit pojistné přechází na pojišťovnu
  • pojištění dětí pro případ úrazu, vážných chorob nebo pobytu v nemocnici

Z pohledu tvorby úspor může klient své peníze v libovolném poměru investovat do dvou programů investování, a to konzervativního nebo dynamického. Pro konzervativní program investování je po dobu prvních pěti let trvání smlouvy garantováno roční zhodnocení ve výši   2,4 % p.a.  Díky dlouhodobosti a především pravidelnosti placení pojistného, tedy investování, má klient příležitost dosáhnout zajímavého zhodnocení. Zároveň má klient možnost zhodnocovat své volné prostředky v podobě mimořádných vkladů a tyto prostředky vybírat v průběhu trvání pojištění. Transparentnost produktu zabezpečuje, že klient ví, kolik přesně platí za krytí vybraných rizik a kolik peněz využívá ke zhodnocování.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti je flexibilní produkt, kterým lze pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. V rámci pojištění nemovitosti lze sjednat pojištění rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, bytové jednotky, zahradní architektury a dalších vedlejších staveb, které se nachází na pozemku.

V základním rozsahu je sjednáno například pojištění pro případ škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, pádem stromů, pádem letadla, tíhou sněhu nebo námrazy, vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, nárazem vozidla, zkratem nebo přepětím a náhodným rozbitím skla (sklo all risk). Asistenční služba pro klienty je  připravena 24 hodin denně.

Pojištění domácnosti zahrnuje soubor movitých věcí a dále i součásti bytu. Velkou výhodou je například pojištění jízdních kol mimo domácnost, tedy na místech tomu určených. Pojistná rizika jsou shodná s rozsahem jako u nemovitosti. Opět se jedná o flexibilní pojištění, kde si klient může sestavit pojištění přesně podle svých představ.

K oběma typům pojištění si klient může zvolit i  doplňková pojištění, jako je komplexní pojištění odpovědnosti, spojující odpovědnosti za škody z běžného občanského života a z držby nemovitosti, a doplňkový rozsah rizik, jako jsou povodeň a záplava, odcizení a vandalismus včetně škod způsobených sprejery a také zkrat a přepětí s vyššími limity než v základním rozsahu.

Samozřejmostí jsou možnosti slev pro klienty: například sleva za rozestavěnou nemovitost, sleva za roční četnost placení, sleva za souběh pojištění. Produkt také pracuje s bezeškodním průběhem, což znamená, že se každoročně sníží pojistné těm klientům, kteří neměli pojistnou událost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).