Hlavní navigace

ČLFA – změny v daňových zákonech podpoří investice a oživení ekonomiky

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vítá změny v zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o daních z příjmů schválené 3. března 2009 Poslaneckou sněmovnou ČR při jednání o sněmovním tisku č. 605.

Sdílet

Tyto daňové změny napomohou oživení ekonomických aktivit, uvedl předseda představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martin Kofroň a dodal: Jsou významné v kontextu zva-žovaných protikrizových opatření. Vytvářejí příhodnější prostor, aby v jejich rámci bylo účelněji využíváno leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu, zejména v aktivitách malých a středních podniků.

ČLFA dlouhodobě upozorňovala na potřebu takovýchto změn a podporovala úsilí o umožnění od-počtů daně z přidané hodnoty zaplacené při pořízení osobního vozu. O to pozitivněji hodnotí roz-hodnutí zákonodárců, že dojde k sladění s příslušnou směrnicí EU a s všeobecnou praxí tržních ekonomik. Tato změna stanoví pro příslušné české i moravské podniky a podnikatele stejné daňové podmínky při pořizování osobních vozů, jaké mají jejich zahraniční konkurenti.

V této souvislosti sehraje podle ČLFA pozitivní roli i zkrácení minimální doby finančního leasingu věcí z 2. a 3. odpisové skupiny o 6 měsíců, tedy na 54 měsíců (dnes je 60 měsíců) a na 114 měsíců (v současnosti je to 120 měsíců). Tím dochází k odstranění diskriminace daňového režimu leasingu ve srovnání s jinými finančními produkty zavedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřej-ných rozpočtů a platné od 1. ledna 2008.

Z přijatých změn považuje ČLFA rovněž za přínosné další zmírnění úpravy zdanění tzv. nízké kapi-talizace v § 25 odst. 1 písm. w/ zákona o daních z příjmů. V tomto případě vypuštění nákladů na zajištění přijatých refinančních zdrojů z limitů pro výpočet daně podle tohoto ustanovení a zvýšení poměru vlastního a cizího kapitálu pro úvěry a půjčky. V současnosti je tento poměr 1:2, po přijetí novely to bude 1:4 u nebankovních subjektů. Tato změna by měla vést ke zvýšení dostupnosti a k určitému snížení ceny refinančních zdrojů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).