Hlavní navigace

Stanovisko ČLFA k parazitování na fungování a dobré pověsti finančního trhu

[Tisková zpráva] Zájemci o finanční služby se u nás stále častěji setkávají s nabídkami pochybných subjektů zavádějícího či přímo podvodného obsahu, které nemají nic společného s praxí finančních institucí. Jsou často v rozporu s právní úpravou finančního trhu a odporují standardům činnosti bankovních i nebankovních poskytovatelů finančních služeb a jejich zájmových sdružení. Chtějí profitovat z nedostatečných zkušeností a z tíživé situace některých žadatelů o finanční služby a parazitují na našem zavedeném finančním trhu.

Sdílet

Některé subjekty v současné době nabízejí zajištění nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Žadatele o úvěr před podpisem úvěrové smlouvy často nedostatečně nebo i nepravdivě informují o podmínkách úvěru či zamlčují, že spotřebitel bude vedle úvěrových splátek platit také honorář za zprostředkování úvěru. Některé agentury také nabízejí fyzickým osobám a domácnostem ve finančních problémech poradenství a pomoc při splácení jejich závazků, v některých případech i možnost jejich převzetí, přičemž jde většinou o problematické nabídky. Oddlužovací agentury vyžadují od občanů plnou moc k jednání s jejich věřiteli. Toto zmocnění však automaticky neznamená, že věřitel nabídku agentury na restrukturalizaci dluhu či oddlužení přijme nebo se s ní dohodne na jiných podmínkách než na těch, na kterých by se dohodl přímo s klientem. Klient má i po podepsání smlouvy s agenturou nadále povinnost splácet své závazky věřiteli, tedy společnosti, s níž smlouvu o poskytnutí finanční služby uzavřel. 

Agentury klientům mohou navíc účtovat nemalé poplatky za administrativní služby v řádu tisíců korun, vysoké úroky z prodlení atd. Není výjimkou, že klient odvádí z každé provedené splátky agentuře až 20 % její ceny jako další poplatek. Řada těchto odměn není vázána na dosažení dohody s věřitelem. V případě porušení povinností se klient často zavazuje uhradit pokutu dosahující až deseti tisíc korun. Agentury také požadují po klientech podepsání bianko – tedy nevyplněné – směnky, která je lehce zneužitelná. V případě porušení smlouvy se klient zavazuje, že peníze posílané oddlužovací agentuře budou přednostně použity na pokuty a úroky z prodlení vůči této agentuře, nikoliv na úhradu původního dluhu. Veškeré tyto poplatky značně navyšují finanční zátěž klienta a jsou pro něho jednoznačně nevýhodné. Česká leasingová a finanční asociace považuje tyto praktiky za nekalé. Jsou motivovány pouze úsilím o zisk na úkor dlužníků v problémech i oprávněných věřitelů. Poškozují osoby ve finanční tísni. 

Je žádoucí, aby klient ani v tíživé situaci nepředával řešení svých závazků jinému subjektu a aby své dluhy řešil přímo s věřitelem. „Vyzýváme všechny klienty, kteří se dostali do platební tísně, aby celou situaci řešili přímo s věřitelem, u kterého mají finanční službu sjednánu. Finanční společnosti zcela jistě najdou pro ně vhodné a solidní řešení. Východiskem není uzavření další pro ně nevýhodné smlouvy tak, aby pokryli své dosavadní závazky. Vyhnou se tím následným, v řadě případů mnohem závažnějším finančním problémům,“ uvádí Mgr. Andrea Zatloukalová, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování spotřebitelů.

Dalším projevem parazitování na našem finančním trhu jsou zavádějící a často podvodné nabídky dokumentů, které mají usnadnit přístup k úvěru. V rozporu se skutečností některé subjekty uvádějí, že disponují přístupem do některých registrů dlužníků a nabízejí spotřebitelům potvrzení o bezdlužnosti. Ve skutečnosti tomu tak není. Při posuzování žádostí o úvěr není k potvrzením „o bezdlužnosti“, jejichž vystavení žadatele o úvěr finančně zatěžují, přihlíženo.

ČLFA se připojuje k nedávnému prohlášení členských společností Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací distancujících se od podobných praktik. Asociace vzala na vědomí, že členské společnosti obou registrů neberou v úvahu dokumenty sestavené bez přímého a řádného kontaktu s klientskými registry.

Česká leasingová a finanční asociace vyzývá k obezřetnosti při posuzování podobných nabídek. Jsou vesměs spojeny s nekalými praktikami, zvyšují náklady příjemců finančních služeb, poškozují finanční instituce řádně zapojené v úvěrovém sektoru i dobrou pověst a funkci našeho finančního trhu.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).