Hlavní navigace

Citigroup se stává hlavním globálním sponzorem programu Banky v akci pořádaného organizací Junior Achievement

Citigroup Foundation podpoří globální rozšíření a další zkvalitnění tohoto programu formou grantu ve výši přesahující 2,7 milionu dolarů uděleného organizaci Junior Achievement Worldwide

Sdílet

Praha, Česká republika – Citigroup a JA Worldwide (Junior Achievement) dnes oznámily, že Citigroup Foundation poskytla organizaci JA Worldwide grant ve výši přesahující 2,7 milionu dolarů. Tyto prostředky budou vypláceny po období delší tří let a organizaci JA Worldwide umožní dále zkvalitnit a globálně rozšířit působnost jejího programu Banky v akci. Tento grant je součástí závazku přijatého ze strany Citigroup a Citigroup Foundation, jenž si klade za cíl po dobu deseti let formou finančních darů v celkové hodnotě 200 milionů dolarů podporovat programy finančního vzdělávání. V roce 2004 udělila Citigroup Foundation granty ve výši přesahující 2,4 milionu dolarů na podporu programů JA v celkem 46 zemích a 19 státech.

Formální oznámení o udělení grantu bylo dnes učiněno ze strany Citigroup v Londýně u příležitosti recepce pořádané na počest členů správní rady JA Worldwide. Francesco Vanni d’Archirafi, nejvyšší výkonný představitel Citigroup pro útvar GTS (Global Transaction Services), slavnostně předal panu Davidovi S. Chernowovi, prezidentovi a nejvyššímu výkonnému představiteli JA Worldwide, šek jménem Citigroup Foundation, jež se tak stává nejdůležitějším průběžným globálním finančním sponzorem programů organizovaných Junior Achievement.

Program Banky v akci, který doposud absolvovalo 26 000 studentů z 26 zemí, vyučuje mladé lidi principům bankovního odvětví, vystavuje je náročným požadavkům a výzvám kladeným na úspěšné provozování banky ve vysoce konkurenčním prostředí a to formou aktivní, praktické účasti na simulovaných situacích v učebnách a dále prostřednictvím lokálně, regionálně a celonárodně organizovaných soutěží. Přepracovaný a dále zkvalitněný program bude v pilotní verzi zkušebně zahájen počátkem roku 2006 v 18 zemích a poté celosvětově spuštěn v létě 2006 v mnoha nových zemích, včetně Spojených států. Program byl aktualizován a přepracován společnou snahou JA Worldwide a Citigroup a jeho nová verze bude obsahovat CD-ROM, skripta a učebnice, učební plány a osnovy a online bankovní simulaci. Záměrem JA Worldwide je zvýšit studentskou účast v novém programu o 25 procent v průběhu prvního roku jeho implementace.

„My v Citigroup Foundation s potěšením dále prohlubujeme své vztahy s Junior Achievement a stáváme se hlavním podporovatelem a sponzorem programu Banky v akci, který školí a podněcuje mladé lidi jak se stát lepšími občany a spotřebiteli,“ uvedl Chip Raymond, president Citigroup Foundation. „Program Banky v akci, původně zahájený ve spolupráci se Citibank Argentina, za 9 let svého trvání svojí působností přesáhl hranice, jazyky a národnosti a dnes celosvětově inspiruje studenty, kteří se stanou příštími vůdčími osobnostmi společenského rozvoje. Jakožto součást našeho přijatého závazku podporovat finanční vzdělávání, usilují Citigroup a Citigroup Foundation o podporu organizací jakou je Junior Achievement, přední poskytovatel obchodních a ekonomických programů pro mládež, které vyškolí a vyzbrojí jednotlivce, podnikatele a instituce informacemi potřebnými pro vybudování jejich finanční samostatnosti, dosažení vytýčených záměrů a posílení své občanské komunity.“

Citigroup Foundation účinně podporuje mezinárodní snahy Junior Achievement již celou řadu let, uvedl David S. Chernow, president a nejvyšší exekutivní představitel JA Worldwide. „Podpora vyjádřená programu Banky v akci dále demonstruje pevné úsilí Citigroup Foundation podporovat finanční vzdělávání, jakož též poslání a misi JA Worldwide šířit vzdělání a inspirovat mládež z celého světa jak být úspěšnější v životě a profesní kariéře. Díky dalšímu prohloubení a přepracování tohoto programu bude JA Worldwide schopna globálně oslovit ještě více studentů formou výuky o důležitosti bank a bankovního odvětví pro jejich každodenní život.“

„Citibank a.s. a Citigroup Foundation úspěšně spolupracují s Junior Achievement ČR při poskytování informací, dovedností a příležitostí studentům v České Republice, jež jim umožní dozvědět se více o ekonomii a světě bankovnictví,“ uvedla Markéta Dvořáčková, ředitelka vnějších vztahů Citibank ČR. Program Banky v akci je jedním ze světově prvotřídních programů finančního vzdělávání a my jsme rádi, že můžeme nabídnout naši podporu a odborné znalosti k dalšímu rozšíření jeho globální působnosti.

Před krátkou dobou Citigroup a Citigroup Foundation oznámily svůj závazek podporovat – po dobu 10 let a s finanční hodnotou 200 milionů dolarů – globální programy finančního vzdělávání; dále otevření nově založeného Úřadu pro finanční vzdělávání a zahájení globální iniciativy, jež vybízí 300 000 zaměstnanců Citigroup na celém světě, aby věnovali svůj čas na podporu finančního vzdělávání a dalších charitativních programů. V rámci této nové iniciativy mají zaměstnanci nárok na jeden den placeného volna k dobrovolnické práci pro neziskové organizace působící v jejich občanské komunitě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).