Hlavní navigace

Čistý zisk ve výši 8,9 mld. Kč: vyšší objemy a zisky z úvěrů a depozit, nižší náklady na riziko

[Tisková zpráva] Za tři čtvrtletí 2011 skupina ČSOB vykázala čistý zisk ve výši 8,909 mld. Kč.

Sdílet

Ziskovost hlavních obchodních aktivit se dále zvýšila, avšak jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv ubralo z čistého zisku 1,9 mld. Kč, což ve výsledku způsobilo 13% snížení čistého zisku oproti stejnému období minulého roku. Úvěrové portfolio rostlo v pěti po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 426,3 mld. Kč. Objem depozit se vyšplhal na 599,6 mld. Kč.

Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB:
„ Od července do září jsme dokázali v úvěrech vyrůst o téměř 14 mld. Kč, a to zejména díky firemním úvěrům a hypotékám. I při růstu jsme si dokázali udržet vysokou kapitálovou přiměřenost a likviditu a zároveň nízké náklady na riziko.”

Za tři čtvrtletí 2011 skupina ČSOB vykázala čistý zisk ve výši 8,9 mld. Kč, udržitelný zisk byl 8,8 mld. Kč. Ziskovost hlavních obchodních aktivit se dále zvýšila, avšak jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv ubralo z čistého zisku 1,9 mld. Kč, což ve výsledku způsobilo 13% snížení čistého zisku oproti stejnému období minulého roku.
Za devět měsíců roku 2011 skupina ČSOB zaznamenala příznivý vývoj v oblasti obchodních aktivit. Úvěrové portfolio rostlo v pěti po sobě jdoucích čtvrtletích (se zrychlením v posledním kvartále) a dosáhlo 426,3 mld. Kč. Objem vkladů se vyšplhal na 599,6 mld. Kč.
Náklady na úvěrové riziko za první tři čtvrtletí roku 2011 se snížily na třetinu hodnoty oproti stejnému období roku 2010.

ČSOB udržuje náklady pod kontrolou, zároveň ale pokračuje ve vybraných investicích v oblasti ICT a lidských zdrojů. Celkové provozní náklady za devět měsíců roku 2011 rostly meziročně o 4 %.
Skupina ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a vysokou likviditu: Kapitálová přiměřenost k 30. září 2011 činí 16,0 % a ukazatel (core) Tier 1 pak ke stejnému datu 12,1 %. Poměr úvěrů ke vkladům je 72,1 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 137,3 % k 30. září 2011.

Výkaz zisku a ztráty

Celkové provozní výnosy zůstaly na úrovni z minulého roku. Meziroční růst čistého úrokového výnosu o 3 % byl tažen posunem struktury aktiv k obchodním objemům (hlavně hypotéky a korporátní úvěry). Čistá úroková marže meziročně vzrostla o 9 bazických bodů na 3,42 % (údaj za 3. čtvrtletí 2011).
Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 3 %, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů o 161 mil. Kč kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 na 16 bazických bodů (platnému od začátku 3. čtvrtletí 2010). Bez tohoto vlivu by byl tento výnos vzrostl
o 1 % díky vyšším poplatkům z platebních karet.

Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 4 %. Na srovnatelné bázi, tj. bez započtení vlivu dohadných položek na výkonnostní bonusy, rostly personální náklady meziročně o 6 %. Tento vývoj je výsledkem pravidelného ročního zvyšování mezd a růstem celkového počtu zaměstnanců.
Všeobecné správní náklady vzrostly meziročně o 2 %. Meziroční růst lze přičíst zejména plánovaným investicím spojeným s ICT, které začaly ve 2. čtvrtletí 2010. Od té doby, co skupina ČSOB využívá outsoursované služby ICT poskytované KBC Global Services Czech Branch, jsou tyto investice přímo promítány do výkazu zisku a ztráty. Opačným směrem pak byly náklady ovlivněny úsporami v oblasti plateb.

Náklady na úvěrové riziko jsou třetinové ve srovnání se stejným obdobím minulého roku s tím, jak se ztráty ze znehodnocení úvěrů snížily na 961 mil. Kč, a ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 26 bazických bodů. Nejsilnější pokles nákladů na riziko zaznamenaly úvěry podnikům. Rizikové náklady klesaly také ve všech oblastech úvěrů fyzickým osobám.Dopady expozice vůči řeckému státu: V souladu se standardy IFRS se ČSOB rozhodla zaúčtovat znehodnocení dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv v udržitelném výkazu zisku a ztráty. Všechny tyto dluhopisy mají splatnost před rokem 2020. Ve 2. čtvrtletí byla výše tohoto znehodnocení 1,306 mld. Kč (před zdaněním) a ve 3. čtvrtletí pak dalších 1,046 mld. Kč.

Analýza rozvahy

Ve třetím čtvrtletí roku 2011 dosáhlo úvěrové portfolio 426,3 mld. Kč, což je o téměř 14 mld. více než hodnota z předchozího čtvrtletí. Tento meziroční růst je nejvýraznější od konce roku 2008. Třetí čtvrtletí bylo páté v řadě, kdy úvěrové portfolio rostlo. Mezikvartální 3% růst byl tažen zejména hypotékami a korporátními úvěry.
Hypotéky vzrostly meziročně o 11 % na 156,6 mld. Kč. Na zdravém a stabilním hypotečním trhu nové prodeje hypoték ČSOB stabilně rostly, přičemž tempo růstu je poloviční oproti období hypotečního boomu z roku 2008. Nové prodeje podpořil příznivý vývoj úrokových sazeb i stabilní ceny nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření meziročně vzrostly na 71,7 mld. Kč. Celý český trh s úvěry ze stavebního spoření je postižen nejistotou klientů vyvolanou probíhajícími změnami v systému státní podpory stavebního spoření. Nové prodeje ČMSS za devět měsíců roku 2011 klesaly méně než nové prodeje celého trhu. Spotřebitelské úvěry rostly meziročně o 2 % na 18,4 mld. Kč, hlavním tahounem byly kreditní karty a povolená přečerpání.

Úvěry malým a středním podnikům začaly na začátku roku 2011 opět růst. Jejich celkový objem dosáhl částky 64,6 mld. Kč, což je však o 1 % méně než k 30. září 2010. V posledních šesti měsících obnovila poptávka po (dlouhodobých) investičních úvěrech. Leasing meziročně klesl o 10 % na 21,9 mld. Kč.
Růst korporátních úvěrů z posledních čtyř kvartálů ve třetím čtvrtletí akceleroval, a to zejména díky pozitivnímu vývoji v oblasti strukturovaného financování. Celkový meziroční růst činil k 30. září 22 % (před rokem o 21 % poklesl). V následujících kvartálech může být tento růstový trend zpomalen zhoršujícím se výhledem české ekonomiky.
Vklady celkem se meziročně zvýšily o 4 % na 599,6 mld. Kč. Největším tahounem meziročního růstu vkladů o 21,8 mld. Kč byly klientské vklady s meziročním nárůstem o 18,4 mld. Kč. Z klientských vkladů zaznamenaly spořicí účty 16% meziroční růst. Část nárůstu byla na úkor termínovaných vkladů (meziročně –28 %) a podílových fondů (meziročně –15 %). Běžné účty rostly meziročně o 1 %. Stagnace objemů stavebního spoření odráží nejistotu klientů ohledně další státní podpory tohoto způsobu spoření. Aktiva pod správou obou penzijních fondů ČSOB rostla a dosáhla 28,4 mld. Kč.

V podílových fondech ČSOB ve 3. čtvrtletí 2011 posílila pozici jedničky na trhu s tím, jak oblast zajištěných fondů, kde podíl ČSOB na trhu převyšuje 70 %, byla oproti ostatním typům fondů méně zasažena turbulencemi na trzích. Aktiva pod správou v podílových fondech ČSOB klesla o 5 % oproti polovině roku 2011 a meziročně o 15 %, a to hlavně kvůli poklesu cen akcií. Mezikvartální pokles zasáhl všechny kategorie fondů kromě dluhopisových.

Řízení rizik

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ČSOB dosáhla k 30. září 2011 hodnoty 15,97 % oproti 17,82 % k 30. září 2010. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil ze 70,0 % k 30. září 2010 na 72,1 % k 30. září 2011.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. září 2011 činil 3,96 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za devět měsíců roku 2011 dosáhl 0,26 % oproti 0,83 % za stejné období loňského roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).