Hlavní navigace

Čistý zisk v porovnání s rokem 2007 vzrostl o 30,1 %

Home Credit B. V. oznamuje auditované, konsolidované výsledky podle mezinárodních účetních standardů IFRS za rok končící 31. 12. 2008. Čistý zisk v porovnání s rokem 2007 vzrostl o 30,1 %.

Sdílet

Home Credit B. V. (“Skupina Home Credit”,“HCG”) se sídlem v Nizozemsku, holdingová společnost pro firmy z oblasti spotřebitelského financování operující pod značkou Home Credit, která je jedním z lídrů trhu v zemích střední a východní Evropy i SNS, oznamuje dnes své konsolidované finanční výsledky za období 12 měsíců končící 31. prosince 2008 – v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS.

Ačkoli podmínky na trhu byly v uplynulém roce velmi náročné, s potěšením oznamuji, že Skupina Home Credit rostla a vykázala zisk. V letošním roce budeme pokračovat ve vyvážené politice růstu tam, kde k tomu existují tržní příležitosti, a i nadále budeme aktivní v přísném řízení rizik, což je klíčovým faktorem pro náš dosavadní úspěch.

V současných podmínkách i nadále používáme kapitál akcionářů velmi disciplinovaným způsobem a veškeré naše úsilí věnujeme využití těch nejvýnosnějších příležitostí na trhu. Pokračující podpora ze strany naší mateřské společnosti, Skupiny PPF, stále poskytuje Skupině Home Credit robustní finanční základ pro zachování vedoucí pozice na trzích spotřebitelského financování v zemích střední a východní Evropy i SNS.

Alexander Labak, předseda představenstva a výkonný ředitel, Skupina Home Credit

HLAVNÍ VÝSLEDKY

  • Čistý zisk za sledované období dosáhl EUR 41,7 milionu (v r. 2007: EUR 32,1 milionu), což je meziroční nárůst 30,1 %
  • K nárůstu zisku přispěl především pokračující důraz HCG na přísné řízení rizik a orientace na produkty s vyšší výnosností v nejvýznamnějších dceřiných společnostech Skupiny Home Credit, tj. na trzích Ruska, ČR a Slovenska. HCG také zahájila v průběhu roku 2008 program optimalizace podnikání, který byl orientován zejména na přísnější řízení nákladů napříč celou Skupinou.
  • Celkový objem poskytnuté jistiny vzrostl o 5,4 % a dosáhl EUR 2,54 miliardy (v r. 2007: EUR 2,41 miliardy)
  • Tempo nárůstu objemu poskytnutých úvěrů se zvolnilo, což odráží rozhodnutí HCG soustředit se na produkty s vyšší výnosností a pozastavit poskytování některých méně ziskových produktů s vyšší mírou rizika (například hypotéky a půjčky na auta v Rusku).
  • Provozní výnos vzrostl ve sledovaném období o 77,2 % a dosáhl EUR 1160,1 milionu (v r. 2007: EUR 654,6 milionu)
  • Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 53,5 % a dosáhl EUR 808,8 milionu (v r. 2007: EUR 526,9 milionu)
  • Pokračující důraz Skupiny na řízení rizik se promítl do stabilizace objemu úvěrů po splatnosti (počítáno jako procentní podíl takových úvěrů na celkovém objemu poskytnuté jistiny), a to i za zhoršených tržních podmínek: 8,2 % k 31. 12. 2007 a 8,7 % ke konci roku 2008
  • HCG zachovává silnou kapitalizaci a také silnou likviditní pozici, zejména díky pokračující podpoře ze strany mateřské společnosti, Skupiny PPF
  • Konsolidovaný podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům zůstává nad hranicí 20 % (22,9 % k 31. 12. 2008)
  • Konsolidovaný podíl hotovosti i hotovostních ekvivalentů k celkovým aktivům vzrostl na 15 % k 31. 12. 2008 – v porovnání s 11 % k 31. 12. 2007
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).