Hlavní navigace

Čistý zisk skupiny ING za třetí čtvrtletí vzrostl na 1 285 milionů euro

[Tisková zpráva] Čistý zisk skupiny ING za 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 1 692 mil. eur, tj. 0,45 na akcii; do této částky jsou započítány odprodeje, ukončované provozy a zvláštní položky. Návratnost vlastního kapitálu podle IFRS-EU dosáhla za prvních devět měsíců roku 2011 hodnoty 13,9 %.

Sdílet

•    Banka vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 063 mil. eur, včetně zohlednění snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů ve výši 267 mil. eur. Čistá úroková marže se snížila na 1,37 %, především z důvodu slabších výsledků finančních trhů. Opravné položky vzrostly na 438 mil. eur, nebo 55 bps průměrné RWA. Provozní náklady se snížily za třetí čtvrtletí v řadě a meziročně dosáhly 2,9 %. Poměr nákladů k výnosům byl 55,8 %, bez zohlednění vlivů trhu.

•    Provozní výsledek v oblasti pojištění vzrostl o 27,0 % na 527 mil. eur, především díky vyšší marži a vyšším poplatkům a výnosům z pojistného. Rozložení investic se zvýšilo na 104 bps. Tržby (APE) vzrostly oproti výsledku za 3. čtvrtletí roku 2010 o 6,5 % a oproti výsledku za 2. čtvrtletí roku 2011 o 5,2 %, bez zahrnutí vlivu měnových kurzů. Základní hospodářský výsledek před zdaněním činil 561 mil. eur, především díky významným ziskům v oblasti hedgingu, které více než vyrovnaly ztráty ze znížení hodnoty aktív, včetně 200 mil. eur na řecké státní dluhopisy.

•    ING si ve třetím čtvrtletí udržela silnou kapitálovou přiměřenost. Kapitálový ukazatel Tier 1 společnosti ING Bank posílil na 9,6 %. Solvenční ukazatel IGD vrostl na 242 %.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„Ve třetím čtvrtletí došlo k výraznému zhoršení situace na dluhopisových a akciových trzích a zároveň ke zpomalení v makroekonomickém prostředí a prohloubení dluhové krize v Evropě. I v tomto náročném prostředí dosáhla společnost ING kvalitních výsledků a naše silná finanční pozice nám umožňuje dále navyšovat úvěrové prostředky pro naše zákazníky, i v těchto nejistých časech,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel společnosti ING Group, a dodal: „Nadále uplatňujeme opatrný přístup v oblasti rizika, zvyšujeme zajištění kapitálu a selektivně snižujeme naše potenciální vystavení se riziku v jižní Evropě. Hospodářské výsledky byly ovlivněny znehodnocením portfolia řeckých vládních dluhopisů o částku 467 mil. eur před zdaněním, v důsledku přecenení týchto dluhopisů na tržní hodnotu.“

„Tváří v tvář rostoucímu tlaku v oblasti příjmu musíme obnovit naše úsilí o snižování nákladů v rámci celé skupiny a přizpůsobit se požadavkům na zeštíhlení a zachování naší konkurenční pozice. V rámci divize Retail Banking Netherlands přijímáme rozhodné kroky ke snížení nákladů omezením režijních výdajů a zlepšením účinnosti prostřednictvím provozní dokonalosti. Tato opatření nevyhnutelně povedou k ukončení pracovního poměru s přibližně 2 000 interními a 700 externími zaměstnanci na plný úvazek. Děláme však vše pro to, aby dopad těchto opatření byl minimální.“

„I přes nestabilní tržní prostředí budeme pokračovat v úsilí na oddělení našich pojišťoven, abychom byli připraveni vstoupit na burzu v okamžiku, kdy dojde k zotavení akciových trhů. V současné době probíhá schvalování ze strany státních orgánů pro potřeby založení samostatné holdingové společnosti pro pojištění v Evropě a Asii a pro poskytování služeb investičního managementu. Dnes jsme oznámili vytvoření představenstva pro tyto operace. V souvislosti s realizací našich priorit a programu Ambition 2013 se nadále zaměřujeme na to, abychom našim zákazníkům byli schopni poskytovat kvalitní služby a produkty a pomohli jim tak řídit jejich finanční situaci v těchto nejistých časech.“

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.in­g.com/Our-Company/About-us/Article/ING-3Q11-underlying-net-profit-increases-to-EUR-1285-million.htm

http://www.in­g.com/Our-Company/Investor-relations/Results-Interim-Accounts/Latest-Quarterly-Results.htm

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).