Hlavní navigace

Čistý zisk ING za druhé čtvrtletí se zvýšil o 19,7 % na 1 528 milionů euro

[Tisková zpráva] Čistý zisk skupiny ING za 2. čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 1 507 milionů euro, tj. 0,40 na akcii; do této částky jsou započítány odprodeje, ukončované provozy a zvláštní položky. Rentabilita vlastního kapitálu podle IFRS-EU se za prvních šest měsíců 2011 zvýšila na 14,8 %.

Sdílet

•    Čistý zisk skupiny ING za 2. čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 1 507 milionů euro, tj. 0,40 na akcii; do této částky jsou započítány odprodeje, ukončované provozy a zvláštní položky. Rentabilita vlastního kapitálu podle IFRS-EU se za prvních šest měsíců 2011 zvýšila na 14,8 %

•    Banka vykázala udržitelný výsledek před zdaněním ve výši 1 304 milionů euro, včetně zohlednění snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů ve výši 187 milionů euro. Čistá zisková marže činila zdravých 1,42 % a klientské zůstatky se zvýšily a pokračovaly tak v tomto trendu bez přerušení již osmé čtvrtletí. Náklady na rizika v meziročním srovnání poklesly o 20,4 %. Provozní náklady pokračovaly již druhé čtvrtletí v poklesu , ale meziročně vzrostly. Poměr nákladů k výnosům byl 59,2 % či 54,6 % bez zohlednění vlivů trhu.

•    Provozní výsledek pojišťovny se zvýšil o 82,5 % na 690 milionů euro vlivem vyšších investičních a technických marží. Investiční rozpětí se zejména díky reinvesticím a vyššímu výnosu z dividend zvýšilo na 99 bazických bodů. Poměr administrativních výdajů a provozního zisku se zlepšil a dosáhl 38,0 %. Udržitelný zisk před zdaněním dosáhl velmi zdravé výše 673 milionů euro, a to i přes zaúčtovaní snížené hodnoty řeckých státních dluhopisů ve výši 123 milionů euro.

•    Skupina ING si ve druhém čtvrtletí udržela, i po splátce dluhu holandské vládě ve výši 3 miliardy euro 13. května, silné kapitálové ukazatele. Ukazatel Core Tier 1 si udržel svoji zdravou hladinu 9,4 % či 10,7 % na pro-forma bázi, včetně vlivu oznámených odprodejů aktiv. Solvenční ukazatel IGD posílil na 252 %.

•    Vzhledem k přetrvávající nejistotě ve finančním sektoru, zpřísňující se regulaci a prioritě skupiny ING odkoupit zbývající instrumenty Core Tier 1, nebude v roce 2011 vyplácena průběžná dividenda.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„Skupina ING ve druhém čtvrtletí docílila několika důležitých milníků v procesu přípravy rozdělení skupiny na silnou samostatnou banku a silnou samostatnou pojišťovnu,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „V květnu jsme splatili 3 miliardy euro (včetně ážia ve výši 1 miliardy euro) holandskému státu, a i přesto jsme si udrželi silné kapitálové rezervy, abychom vydrželi případné turbulence plynoucí ze současné nejisté atmosféry na trzích. Dohodli jsme se na odprodeji ING Direct USA a tím jsme splnili jeden z hlavních restrukturali­začních požadavků ze strany Evropské komise. Minulý týden jsme komunikovali dosažení dohody o odprodeji našich aktivit v oblasti životního pojištění a penzijního pojištění v Latinské Americe za 2,7 miliardy euro, což představuje první zásadní krok v procesu odprodeje vybraných aktiv v oblasti pojištění a správy investic."

„Našim pojišťovnám ve Spojených státech, Evropě a Asii se dobře daří zefektivňovat činnost v rámci procesu přípravy nabídek akcií na akciových trzích. Začínáme pozorovat první pozitivní efekty našich opatření na zvýšení rentability, díky nimž se zvýšil provozní výsledek z pojišťovnictví. Banka vykázala další silné čtvrtletí – marže se udržely a naše aktivity v oblasti spořicích a úvěrových produktů nabíraly na objemu i přes náročné externí prostředí, které panovalo na trzích ve druhém čtvrtletí. S přetrvávající nejistotou v ekonomice a na finančních trzích hodláme bojovat soustavnou nákladovou disciplínou – orientací na strukturální zlepšování našich procesů a organizaci. Budeme i nadále odpovědně investovat do rozvoje našich aktivit v zájmu dlouhodobých přínosů pro naše zákazníky.“

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.in­g.com/Our-Company/About-us/Features-archive/INGs-2Q-underlying-net-profit-rises-19.7-to-EUR-1528-million.htm

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).