Hlavní navigace

Čistý zisk České spořitelny za tři čtvrtletí 2004 meziročně rostl o 3 % na 5,7 mld. Kč (podle CAS). Provozní zisk se zvýšil o 29 %

Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Konsolidované výsledky za tři čtvrtletí roku 2004 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 12. listopadu 2004.

Sdílet

Níže citované údaje jsou neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, počítané podle českých účetních standardů (CAS) k 30. září 2004. Srovnání je k 30. září 2003:

 • Česká spořitelna vykázala k 30. září 2004 neauditovaný, nekonsolidovaný čistý zisk po zdanění ve výši 5,73 miliard Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje zvýšení o 3 % z 5,53 miliard Kč. Za meziročním nárůstem čistého zisku stojí úspěšné provozní výsledky České spořitelny.
 • Provozní zisk se celkově meziročně zvýšil o 29 % na 7,66 miliardy Kč z 5,94 miliardy Kč. Celkové provozní výnosy vzrostly o 11 % (o 1,86 mld. Kč) z 16,9 mld. Kč na 18,8 mld. Kč.

  Meziroční růst zaznamenaly všechny složky provozních výnosů:

  • čistý úrokový výnos vzrostl o 10 % na 11,6 miliard Kč zásluhou nárůstu úvěrových obchodů a úrokových výnosů z dluhových cenných papírů,
  • příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 7 % na 5,7 miliard Kč především nárůstem počtu a objemu uskutečněných transakcí,
  • čistý zisk z finančních operací vzrostl o 27 % na 1,25 miliardy Kč, na tomto výsledku se především podílí nárůst zisku z operací z cennými papíry a z devizových operací
  • výnosy z akcií a podílů se několikanásobně zvýšily na 244 miliónů Kč, protože v minulém roce Česká spořitelna neinkasovala dividendy od dceřiných společností.
  • pouze mírně vzrostly provozní náklady o 140 milionů Kč (o 1 %), a to především v souvislosti se změnami v dani z přidané hodnoty.
 • Bilanční suma ke konci třetího čtvrtletí činila 488,5 miliard Kč a v meziročním srovnání poklesla o 1 % z 492,5 miliardy Kč, v důsledku snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím.
 • Závazky ke klientům dosáhly úrovně 364,0 miliard Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 3 % z 374,7 miliardy Kč. Pokles zapříčinilo zejména snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím z 10 miliard Kč na nulu.
 • Celkově se objem klientských úvěrů meziročně zvýšil o 12 % ze 186,3 miliard Kč na 208,3 miliard Kč; z toho hypoteční úvěry meziročně vzrostly o 74 % z 29,2 miliard Kč na 51,0 miliard Kč.
 • Ve srovnání s loňským 3. čtvrletím pokleslo saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek.

Loňský rok byl mimořádně ovlivněn rozpouštěním rezerv a opravných položek v souvislosti s ukončením procesu očisty úvěrového portfolia a povinným rozpouštěním rezerv. Ostatní výnosy a náklady jsou za tři čtvrtletí tohoto roku ovlivněny mimo jiné takřka zdvojnásobením objemu příspěvku do Fondu pojištění vkladů z 278 miliónů Kč na 513 milionů Kč. Naopak snížení objemu daně z příjmů je důsledkem snížení daňové sazby (z 31 % na 28 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).