Hlavní navigace

Čistý nekonsolidovaný zisk Komerční banky se za první čtvrtletí roku 2004 zvýšil o 39 % na 2,0 mld. Kč

Komerční banka vykázala za první tři měsíce letošního roku podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 2,0 mld. Kč. Tohoto výsledku banka dosáhla díky úspěšnému rozvoji svých obchodních činností, který vedl k pozitivnímu vývoji v oblasti výnosů, a dále díky úspěšnému řízení nákladů a pozitivnímu finančnímu dopadu prodeje majetkové účasti v společnosti MUZO, a. s.

Sdílet

Komerční banka v prvním čtvrtletí pokračovala v úspěšném rozvoji svých obchodních aktivit. Počet klientů se meziročně zvýšil o 7 % na 1,35 milionů. Více než polovina z nich, 714 tisíc, využívá některý z kanálů přímého bankovnictví Komerční banky: telefonního, internetového nebo PC bankovnictví, které klientovi umožňují přístup k bance kdykoliv a odkudkoliv.

Dynamika úvěrování občanů zůstává na vysoké úrovni. Celkový objem hypotečních úvěrů poskytnutých občanům činil 23,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2003 se zvýšil o 48 %; celkový objem spotřebitelských úvěrů vzrostl o 16 % na 9,1 mld. Kč.

Nové a inovované úvěrové produkty pro malé firmy a podnikatele, např. Profi úvěr a změna administrativních postupů vyvolaly u klientů KB výrazný zájem o tyto produkty. Celkový objem úvěrů v tomto segmentu vzrostl meziročně o 50 % na 7,4 mld. Kč a objem úvěrů poskytnutých během prvních tří měsíců letošního roku se oproti stejnému období roku 2003 více než zdvojnásobil. Úvěrování středních podniků a obcí potvrdilo svůj silný budoucí potenciál a zaznamenalo meziroční nárůst v celkovém objemu úvěrů o 16 % na 32,2 mld. Kč. V souvislosti se vstupem České republiky do EU zavedla Komerční banka speciální program Ponte pro obce a firmy, který souvisí s granty ze Strukturálních fondů EU a nabízí poradenství, předfinancování a spolufinancování projektů. Tato nabídka by měla podpořit poskytování úvěrů tomuto segmentu klientů v dalších letech.

Komerční banka klade velký důraz na své aktivity v oblasti křížového prodeje, tzv. cross-selling. Díky své finanční skupině banka nabízí klientům finanční balíčky s kompletní produktovou nabídkou. Více než jedna polovina klientů z řad obyvatel (572 tisíc) a jedna čtvrtina malých firem a podnikatelů (68 tisíc) již některý z těchto balíčků produktů a služeb využívá.

Tento úspěšný rozvoj obchodní činnosti vedl k pozitivnímu vývoji v oblasti výnosů. Čisté úrokové výnosy dosáhly hodnoty 3,0 mld. Kč a zaznamenaly obrat směrem vzhůru – meziročně se zvýšily o 1 %. Čisté poplatky a provize vzrostly o 5 % na 2,1 mld. Kč, zejména kvůli nekurzovým poplatkům a provizím, které se díky rostoucímu počtu a objemu transakcí a rozšiřování úvěrových aktivit meziročně zvýšily o 9 %. Na druhé straně pokračoval pokles příjmů z kurzových poplatků a provizí (hladké platby a výměna hotovosti), který byl ovlivněn jednotnou měnou euro a vyšším využíváním kanálů přímého bankovnictví. Čistý zisk z finančních operací se na srovnatelném základě snížil o 21 % na 175 mil. Kč a ostatní příjmy se snížily o 21 % na 31 mil. Kč. V důsled

ku toho činily celkové provozní výnosy 5,3 mld.Kč a meziročně byly stabilní.

Komerční banka nadále pokračovala v úspěšném řízení nákladů a zvyšovala svou efektivnost. Personální náklady se v porovnání s prvním čtvrtletím 2003 zvýšily o 9 % na 1,2 mld. Kč, neboť v roce 2003 banka rozpustila velký objem prostředků vyčleněných na bonusy za rok 2002. Banka pokračovala v centralizaci svých procesů a dále snižovala stav zaměstnanců – meziročně o 9 % na 8,160. Ostatní administrativní náklady meziročně poklesly o 4 % na 1,4 mld. Kč. Výše celkových administrativních nákladů však byla negativně ovlivněna zvýšením sazby DPH a příspěvků do Fondu pojištění vkladů. Celkové provozní náklady dosáhly výše 2,9 mld. Kč a meziročně vzrostly o 3 %.

Čistá tvorba opravných položek činila 191 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 40 %.

Komerční banka uzavřela v prosinci roku 2003 smlouvu se společností PGT Capital, přidruženou společností Global Payments Inc., které prodala svou majetkovou účast ve společnosti MUZO, a. s. za 34,7 mil. USD. Tato transakce byla vypořádána v únoru 2004 a kladný finanční dopad do nekonsolidovaných výsledků činil 804 mil. Kč.

Zisk před daní z příjmů se zvýšil o 38 % na 3,0 mld. a daň z příjmů dosáhla výše 988 mil. Kč. Čistý nekonsolidovaný zisk vzrostl o 39 % a za první čtvrtletí letošního roku činil 2,0 mld. Kč.

Celková aktiva Komerční banky dosáhla výše 456,9 mld., tj. nárůst o 2 % od konce roku 2003. Čisté úvěry klientům vzrostly o 3 % na 135,1 mld. Kč a celkové klientské vklady dosáhly výše 354,1 mld. Kč. Vlastní kapitál vzrostl na 43,2 mld., tj. o 7 % od konce roku 2003.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).