Hlavní navigace

Činnost ČSSZ mapují právě vydané publikace

[Tisková zpráva] Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2009 a informační leták ke 20. výročí k založení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) „Jsme tu pro vás“ vydala v těchto dnech ČSSZ.

Sdílet

Statistická ročenka zahrnuje jednu z hlavních činností ČSSZ – oblast důchodového pojištění. Základním zdrojem informací jsou tabulky s údaji o vyplácených a přiznaných důchodech, které doplňují vysvětlující texty a grafy. Informují o počtech a struktuře důchodů v roce 2009 v členění podle krajů, podle výše, průměrného věku důchodců a podle druhu důchodu a podle zastoupení žen a mužů. Data o přiznaných invalidních důchodech v roce 2009 rozšiřují údaje o příčinách invalidity definované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Uvedené statistiky ilustrují také demografické údaje z dat publikovaných Českým statistickým úřadem.

Statistická ročenka za rok 2009 je pro zájemce k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ na http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/sta­tisticke-rocenky.htm.

Podat veřejnosti přehled o užitečných informacích a službách, které klientům ČSSZ poskytuje – to je cílem letáku Jsme tu pro vás. Ve 20 bodech se veřejnost seznámí s druhy dávek vyplácených ČSSZ v důchodového a nemocenského pojištění, s činností Lékařské posudkové služby ČSSZ (LPS) aj. Informuje o tom, že ČSSZ je současně styčným místem a kompetentní institucí pro činnosti vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a nařízení EU. Leták poradí, jak průběžně sledovat své doby pojištění a kde získat další informace.

Snadnou orientaci čtenářům umožní jednoduchá a přehledná forma letáku (šestistránková skládačka).

Jeho součástí je též praktická pomůcka – kapesní kalendář pro rok 2011 se základními kontakty. Náklad na 1 ks letáku činil cca 2 Kč. Informační leták je dostupný zdarma na všech  pracovištích ČSSZ v celé České republice a lze si jej rovněž stáhnout z webových stránek ČSSZ – http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/letaky/. 

Vydání letáku Jsme tu pro vás není samoúčelné. V září 2010 uplynulo 20 let od založení České správy sociálního zabezpečení. Tato významná finančně správní instituce vznikla v roce 1990 sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Sociální zabezpečení, které ČSSZ spravuje, zahrnuje důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, a také dávky nemocenského pojištění – nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

ČSSZ hospodaří s ročním objemem příjmů a výdajů více než 704 miliard korun, do státního rozpočtu přispívá více než jednou třetinou příjmů, a to výběrem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Všechny informační materiály, které ČSSZ vydává, včetně Výroční zprávy za rok 2009, jsou k dispozici v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ, konkrétně na http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).