Hlavní navigace

Čeští studenti na cestách – strach z nemocí a malá informovanost

Studenti českých vysokých škol se při cestách do zahraničí obávají především náhlých onemocnění, krádeží a úrazů. Přestože si většina studentů uvědomuje hrozbu onemocnění, jen málo z nich ví, jak se při cestách do zahraničí správně pojistit. Tuto skutečnost a mnoho dalších dílčích zajímavostí přinesla anketa Všeobecné zdravotní pojišťovny uskutečněná v průběhu informační kampaně Bezpečně nejlepší Velikonoce. Ta proběhla na českých univerzitách ve dnech 17.-20. března a zapojili se do ní studenti šestnácti různých vysokých škol. Celkem na anketní otázky odpovědělo 450 studentů.

Doba čtení: 2 minuty

Čeští studenti si uvědomují, že cesta do zahraničí přináší celou řadu rizik. Hlavní je obava z onemocnění v cizí zemi, nedostatečné jazykové vybavenosti, ztráty finančních prostředků, krádeží a úrazů. Vědomí možných nepříjemností však nepřesvědčí většinu českých studentů k tomu, aby se informovali, jak se na možné komplikace připravit.

„Anketa potvrdila, že čeští studenti cestují rádi, uvědomují si rizika s cestou spojená, ale nevědí, jak se proti nim jednoduše pojistit. Naše informační kampaň Bezpečně nejlepší Velikonoce tak vzbudila velký zájem studentů. Akce zábavnou formou poukázala na problematiku zdravotního pojištění v různých situacích, do kterých se mladí lidé dostávají v průběhu studentského života. Jedná se především o studijní a zahraniční stáže, přerušení studia či pracovní pobyty v zahraničí,“ vysvětluje vedoucí oddělení veřejných záležitostí VZP ČR Tereza Květoňová.

Výsledky mimo jiné ukázaly, že zatímco dívky se vedle náhlého onemocnění obávají především krádeží, mladí muži mají při svých cestách strach z úrazů a jazykových nedostatků. Mezi mužskou částí respondentů je také velká část statečných, kteří se nebojí ničeho.

Jednou z největších zajímavostí ankety je výsledek studentů technických škol. Ti se jako jediní při cestách do zahraničí neobávají na prvním místě o své zdraví. Největší hrozbou je pro technicky zdatné muže malá jazyková vybavenost – neschopnost dorozumět se. Mezi častými odpověďmi byly také ty, které zmiňovaly strach z teroristického útoku nebo problematických kulturních rozdílů.

Z ankety dále vyplynulo, že v případě zahraničních cest a stáží jsou dívky a studenti ekonomických oborů výrazně lépe informováni o možných rizicích než mladí muži a studenti technicky zaměřených škol. Mezi málo očekávanými riziky spojenými se zahraničními pobyty studentů se objevila například obava z toho, že by se student již nemusel chtít vrátit zpátky do České republiky.

Hlavní zásadou, jak předcházet většině rizik spojených se zdravím a zdravotní péčí je zjistit si co nejvíce informací a připravit se předem. K vyřízení svých záležitostí se zdravotním pojištěním mohou klienti VZP využít nejhustší síť poboček ze všech zdravotních pojišťoven – k dispozici je jim 196 kontaktních míst VZP po celé ČR. Na pobočkách VZP si lze zařídit také komerční produkty cestovního pojištění. Základní informace mohou čerpat klienti z webových stránkách www.vzp.cz, na podrobnější dotazy kromě poboček odpovídají pracovníci VZP také na e-mailové adrese info@vzp.cz, či infolince 844 117 777.