Hlavní navigace

Čeští středoškoláci se ukázali jako finančně nejvzdělanější v Evropě

[Tisková zpráva] Čeští středoškoláci dokázali zodpovědět v průměru největší procento otázek týkajících se finanční, cenové a rozpočtové gramotnosti.

Sdílet

Nadace Citi Foundation a mezinárodní nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement uskutečnily nezávislý výzkum, kterého se zúčastnilo 2 943 studentů škol druhého stupně z 12 zemí Evropy. Cílem tohoto výzkumu bylo prověřit u mladých lidí chápání základních finančních principů a pojmů a vzdělávací dopady Junior Achievement programů, které se specializují na zprostředkování výuky finanční gramotnosti a na praktickou výuku ekonomických principů.

Výsledky ukázaly, že finanční vzdělávání a osvěta ve finančních záležitostech, kterou si klade za cíl právě Junior Achievement, mají velký dopad na finanční gramotnost středoškoláků. 79 % dotázaných odpovědělo správně na všechny položené otázky, přičemž 70,5 % chápe, jakou důležitost může mít dosažené vzdělání a nabyté dovednosti při zdokonalování schopností pro jejich další povolání.

„Tuzemští studenti získali důležité prvenství, když se po přepočtení výsledků umístili na prvním místě v počtu správně zodpovězených otázek před Bulharskem a Velkou Británií,“ říká výkonný ředitel Junior Achievement Josef Müller. Ukázalo se také, že lépe si vedli evropští respondenti, kteří s 62, 8 % správných odpovědí předstihli své americké protějšky, kteří odpovídali správně v 48, 3 % případech.

Česká republika se díky velkému množství dotázaných zařadila také mezi sedm států s největším počtem respondentů, přičemž si vydobyla prvenství i ve statistice odpovídajících žen. Těch bylo na našem území celkem 71 %.

„Všechny projekty, které v České republice podporujeme prostřednictvím Citi Foundation, jsou zaměřeny na zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Věříme, že finanční gramotnost a přístup ke kapitálu jsou hybnou silou k dobru. Považujeme se v této oblasti za průkopníky, neboť jsme významnou podporou tohoto tématu v ČR začali v době, kdy ještě zdaleka nebylo pokládáno za prioritu a nebyla mu věnována dostatečná pozornost místní veřejnosti ani médií. Naše partnerství s Junior Achievement v ČR trvá již více než 13 let a výsledky výzkumu jen potvrzují, že naše spolupráce přináší kýžené výsledky,“ uvedl Branislav Cehlárik, manažer vnějších vztahů Citibank v ČR a SR.

74,5 % studentů zúčastňujících se Junior Achievement programů pak podle výzkumu dokázalo pochopit základy finančního hospodaření a orientace v problematice peněz. Studenti také porozuměli tomu (73,6 %), jakým způsobem jsou na volném trhu stanovovány ceny a že nejsilněji jsou nákupní zvyky ovlivňovány inflací (58,3 %)

Čeští studenti pak s programy Junior Achievement vyjádřili spokojenost, když na otázku, zda by tento program doporučili svému příteli kladně, odpovědělo celých 68 %.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).