Hlavní navigace

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dosáhly za 1.pololetí 2004

(Praha, 30.července 2004) – ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dosáhly za 1. pololetí 2004 tržby ve výši 972 mil. Kč.

Sdílet

Český telekomunikační trh zůstává i nadále velmi konkurenční. Silné konkurenční prostředí a zvýšení DPH za služby v našem segmentu podnikání od 1. ledna 2004 z 5% na 22% (resp. na 19% od 1. května 2004) se v prvním pololetí tohoto roku projevilo ve výsledcích hospodaření ČRa v několika směrech: (1) snížením tržeb za pronájem pevných telekomunikačních okruhů, (2) poklesem tržeb za šíření rozhlasového vysílání o 13,5%, což je důsledek snahy Českého rozhlasu kompenzovat dopady ze změny DPH ukončením vysílání na některých frekvencích. Tyto dopady byly částečně vykompenzovány (3) mírně rostoucími tržbami za přenos televizních signálů a (4) vyššími tržbami za internetové, datové a hlasové služby poskytované pod značkou „Bluetone“.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. vykázaly za první pololetí letošního roku provozní ztrátu ve výši 31 milionů Kč oproti provozní mu zisku ve výši 25 milionů Kč v roce 2003.

Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 dle českých účetních standardů, neauditované a nekonsolidované
Položka Částka Meziroční změna v %
Výnosy
Prodej 972 mil. Kč  –4,3%
Výnosy z telekomunikačních služeb 482 mil. Kč  –2,7%
Výnosy ze služeb spojených s šířením televizního signálu 318 mil. Kč 1,3%
Výnosy ze služeb spojených s šířením rozhlasového signálu 153 mil. Kč  –13,5%
Provozní výnosy celkem 1100 mil. Kč  –6,1%
Náklady
Provozní náklady celkem 1131 mil. Kč  –1,4%
Náklady na prodej 303 mil. Kč 26,3%
Osobní náklady 207 mil. Kč 10,2%
Odpisy dlouhodobého majetku 563 mil. Kč  –7,7%
Provozní hospodářský výsledek  –31 mil. Kč (v roce 2003 zisk 25 mil. Kč)
Finanční příjmy a náklady
Čistý zisk z finančních operací 70 mil. Kč 46,9%
Zisk/ztráta před zdaněním 39 mil. Kč  –43,5%
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).