Hlavní navigace

České radiokomunikace a.s. nárokují na sdružení minoritních akcionářů 15 miliónů Kč a omluvu

[Tisková zpráva] ČRa dnes vznesly vůči Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací u Městského soudu v Praze nárok na úhradu škody ve výši 15 miliónů Kč, zaplacení nákladů řízení a omluvy. Sdružení, které vlastní 10 akcií společnosti, mělo škodu způsobit podáním návrhu předběžného opatření, podle kterého nesměly být akcie ČRa staženy z oficiálních trhů. Toto předběžné opatření však Vrchní soud v Praze zamítl 2. února tohoto roku, a společnosti tak vznikl nárok na tzv. náhradu újmy. Jedná se již o druhý požadavek na odškodnění, který v této souvislosti ČRa podaly.

Není možné, aby minoritní akcionáři podobným způsobem stále zneužívali zákony, řekl dnes advokát Radek Pokorný, který ČRa v této věci zastupuje. Nastal čas, aby účet za takovéto hry hradil ten, kdo je začal, a ne jen velké a renomované společnosti obchodované na burze.

Tím, že sdružení společnosti zabránilo stažení akcií z obchodování na oficiálních trzích, vznikly ČRa značné náklady vyčíslené na celkovou částku 15 000 000,– Kč. Ty byly způsobeny zejména náklady na právní zastoupení a poradenskou činnost a zahrnují také náklady spojené se setrváním na oficiálních trzích.

Sdružení navíc zveřejnilo tiskovou zprávu o vydání předběžného opatření, a poškodilo tak dobré jméno Českých radiokomunikací. Součástí nároku je proto povinnost zveřejnit patřičnou omluvu.

České radiokomunikace již v této souvislosti podaly 30. ledna 2005 žalobu přímo na tři minoritní akcionáře, kteří za sdružením stojí, ve které se domáhají náhrady škody ve výši 15 miliónů Kč.