Hlavní navigace

České dráhy se brání proti lživé reportáži TV Nova, podaly trestní oznámení a žalobu

České dráhy podaly žalobu k Městskému soudu v Praze o uveřejnění odpovědi se stanoviskem ČD,a.s. na reportáž TV Nova o problémech rychlovlaků Pendolino, která byla podle ČD, a.s. lživá. Dále bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z okruhu společnosti CET 21, spol. s r.o., která je provozovatelem TV Nova.

Sdílet

TV Nova odvysílala dne 31. října 2007 v Televizních novinách v 19.30 reportáž o tom, že si rychlovlaky Pendolino na řadě míst nerozumí se zabezpečovacím zařízením a jsou s nimi spojeny další problémy. Problematiku redaktor Hynek v uvedené reportáži zkreslil, výpovědi zástupce ČD vytrhl z kontextu a zamlčel důležitá fakta. Tato reportáž je podle Českých drah nepravdivá a záměrně zmanipulovaná.

České dráhy jsou přesvědčeny, že TV Nova porušila ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který ukládá provozovateli chovat se zpravodajsky neutrálně. Proto České dráhy dne 2. listopadu 2007 odeslaly TV Nova žádost o odvysílání odpovědi na reportáž Jiřího Hynka (ve smyslu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání) v tomto přesném znění:

„Dne 30. října tohoto roku zveřejnila TV Nova reportáž nazvanou „Další problémy s Pendolinem“. České dráhy, a. s. k této reportáži sdělují následující. Informace, které uvedla TV Nova v reportáži Jiřího Hynka, že Pendolino má další problémy se zabezpečovacím zařízení, jsou nepravdivé. Redaktor měl dostatek informací o tom, že čidlo, o kterém se v reportáži mluvilo, se používá především pro sledování případného zadření ložisek u nákladních vlaků, pro Pendolino nemá význam. To má vlastní počítačovou diagnostiku a případný problém by okamžitě zjistil jeho strojvedoucí. Tento fakt redaktor veřejnosti zatajil a sestavil informace tak, že mají vlaky problémy. Žádné problémy v tomto směru neexistují, nejrychlejší vlaky ČD jsou zcela bezpečné a plně schválené Drážním úřadem. Naprosto neopodstatněně mohl Jiří Hynek vyděsit tisíce cestujících, což považujeme za neomluvitelné.“

TV Nova nijak nereagovala a zmíněnou odpověď v zákonné lhůtě neodvysílala. ČD, a.s. proto podávají žalobu, ve které se chtějí domoci svého práva a požadují odvysílání odpovědi se stanoviskem ČD, a.s. TV Nova. Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, pokud vysílání obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, a nebo jména či dobré pověsti právnické osoby, je možné se domáhat zveřejnění odpovědi nejprve přímým požadavkem a v případě, že tomuto není vyhověno, lze se zveřejnění domáhat soudní cestou.

Současně České dráhy odeslaly podnět k prošetření Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dále ČD podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. České dráhy se domnívají, že by v jednání neznámého pachatele z okruhu společnosti CET 21, spol. s r.o. a dalších osob podílejících se na přípravě, tvorbě a vysílání reportáže, bylo možné spatřovat naplnění skutkové podstaty trestného činu nekalé soutěže dle § 149 trestního zákona, když jeho jednání lze shrnout tak, že dne 30.10.2007 v 19­.30 hodin rozšiřoval o oznamovateli zjevně nepravdivé údaje, které mohly poškodit dobrou pověst a ohrozit chod a rozvoj podniku oznamovatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).